lørdag 28. april 2012

Noen ganger går det virkelig bra!

I dag fikk jeg mail fra en student jeg har veiledet. Han skrev (og jeg har fått lov å sitere ham):

God morgen Leif. Var oppe til muntlig norsk i dag og fikk 6. Fikk om barokken og særemnet. Tusen takk for god veiledning så langt.
------------

Jeg gleder meg selvsagt med studentene som oppnår gode resultater. En god karakter på muntlig eksamen avhenger av så mye. Denne studentene hadde valgt et krevende fordypningsemne, et emne som skilte seg litt ut fra "massen". Han hadde satt seg godt inn i det, og brukt tid på å finne fram til relevante kilder.  Skal du ha seks, vil det ofte være et godt utgangspunkt.
Utgangspunktet for min veiledning er at jeg hører hva studentene har lyst til å skrive om/forberede seg på.  For noen er ambisjonene å få 3 eller bedre, andre er opptatt av å få en svært god karakter.
I prosessen rundt fordypningsemne ber jeg dem sende et utkast som jeg kommenterer, deretter skriver de en tekst som kan være kort eller lang som jeg så kommenterer igjen. Det å få tilbakemelding i en slik prosess er viktig. For privatister er det ikke noe krav om at fordypningsemnet skal være et skriftlig arbeid, men det å ha et sammendrag som man kan gi til sensor er ikke dumt.

onsdag 25. april 2012

Etterkrigslitteratur 1972 til i dag

Jeg legger ut her en videoforelesning som kanskje kan være nyttig selv om den alene ikke er nok til å få oversikt over litteraturhistorien. Når du jobber med litteraturhistorie, er det viktig å ikke innbille deg at du kan huske alle navn og alle bøker. Det er derimot viktig å se noen retninger, lage noen knagger. Jeg synes også det er viktig i forbindelse med denne perioden og så på ulike typer tekster, og jeg tenker her på framveksten av mediesamfunnet. Videoen er en del av 30-dagers planen for deg som skal forberede deg til eksamen i norsk skriftlig og muntlig.

tirsdag 17. april 2012

Hvilke oppgaver kan man få til muntlig?

Andre spør:
"Når det gjelder det ukjente emnet jeg skal trekke derimot, så er jeg usikker på hva jeg nå i innspurten bør fokusere mest på.


Er for eksempel myter, sagn og annen folkediktning fra VG1 viktig å bruke mye tid? Jeg har inntrykk av at det er det er VG3 pensum som i aller størst grad kommer som det ukjente emnet man skal si litt om.


Hadde satt stor pris på om du kan si noe om dette. Jeg vet jo at man i teorien kan komme opp i alt fra alle tre årene, men hva er vanlig praksis slik du som sensor ser det?"

Når det gjelder privatister, så har jeg ikke materiale eller oversikt slik at jeg kan slå fast hva som er vanlig blant sensorer. Det som er sikkert er at de skal forholde seg til læreplanens mål. Når jeg lager oppgaver, må jeg ta høyde for at privatistene har ulike bakgrunner, noen har gått på skole, noen har lest på egenhånd, og ressursene de har brukt er svært ulike. Signatur som gjerne brukes på påbygg, er ganske forskjellig fra f.eks. læreverket som heter Spenn. Noen har kanskje brukt mest nettbaserte ressurser som NDLA.

Når jeg lager oppgaver, og jeg skal lage ganske mange for privatister i mai, tar jeg utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen.

Kompetansemålene for Vg1 (Vg2 - yrkesfag) ligger her
Kompetansemål for Vg2 her
Kompetansemål for Vg3 her.

Så lager jeg oppgaver med emner som verken er for smale eller for omfattende. Oppgaven må være såpass omfattende at det er mulig å snakke om det i mer enn 30 sekunder, men ikke så utflytende at det er umulig å avgrense. I og med at eleven sitter med hjelpemidler i forberedelsestiden, ønsker jeg å lage oppgaver som ikke handler bare om å reprodusere, men som ideelt sett kombinerer det å ha faglig oversikt med forståelse og refleksjon. Mer tror jeg ikke at jeg kan si!

Hvis noe som leser bloggen, og som har vært gjennom muntlig eksamen i norsk, kan de jo gjerne dele hva de fikk i oppgaver?

torsdag 12. april 2012

God kildebruk?


Jeg har oppdatert en miniforesning om kildebruk. Den varer ca 20 minutter. Se gjerne også den jeg la ut i fjor.

tirsdag 3. april 2012

Spørsmål om fordypningsemneEn spør:

Hei, Leif. Takk for en informativ blogg. Har allerede fått svar på det meste jeg lurer på gjennom den. Dog sitter jeg igjen med ett spørsmål: Hvor marginal/spesifikk kan en fordypningsoppgave i norsk vg3 være? Jeg har jeg tenkt på en oppgave som fokuserer på filmregissøren Francis Ford Coppolas problemer under innspillingen av filmklassikeren "Apocalypse Now", og de mentale lidelsene nevnte regissør utviklet under innspillingen. Er dette for marginalt? Og må man basere oppgaven sin på publiserte bøker, eller kan man basere seg på nyhetsartikler og f.eks. dokumentarer med intervjuer og liknende?

Det er for så vidt en privatisteksamen det dreier seg om. Slik jeg har forstått det skal oppgaven da kun framføres muntlig.

Hilsen Erik S
......

Her må jeg vise til hva jeg tidligere har skrevet om fordypningsemnet i utgangspunktet.  Poenget uansett med et fordypningsemnet er at du skal fordype deg i noe som kan knyttes til kompetansemålene og læreplanen i norsk.

Som det heter i læreplanen: Du skal kunne:

gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne.

Jeg ville ikke godkjent dette. Man kan godt ha om noe med film, men dette blir for perifert. Her blir det å reprodusere ulike kilder som beskriver en regissørs mentale problemer. Forslag: du kan godt holde deg til Apocalypse nå, men ta heller og se på adaptasjonen. Filmen bygger på en bok. Hvilken? Hvordan er filmen i forhold til boka?

Sjekk boka Norsk på 30 dager. Det er en håndbok for privatister som tar norsk på egenhånd, men vil også være nyttig for elever.