onsdag 18. desember 2013

Den første norskstudenten på Campus NooA

Les mer om Campus NooA og studenterfaringer her.

fredag 6. desember 2013

Eksamen norsk skriftlig høsten 2013

Sjekk boka Norsk på 30 dager. Det er en håndbok for privatister som tar norsk på egenhånd, men vil også være nyttig for elever.
Du kan kjøpe boka her . Er du hovedsaklig interessert i det som går på forberedelser til norsk muntlig, har jeg laget en egen ebok for det. Foreløpig introduksjonspris 49 kr.

Du hadde kanskje eksamen i hovedmål og/eller sidemål nå i november/desember (2013). Oppgavene tok utgangspunkt i den gamle læreplanen. Nytt for våren 2014 er at en på både hovedmål og sidemål får kortsvars- og langsvarsoppgave. Les mer om det her.
Når det gjelder oppgavene, skal jeg legge ut dem (minus vedlegg pga. copyrighten). Men litt sier jeg allerede nå. Utdanningsdirektoratet har passordbeskyttet oppgavene som ligger her, men det er ikke spesielt vanskelig å finne passordet. (Fagkoden for norsk st. forberedende er NOR1211 og NOR1212)

Hovedmål 26.11. 2013

Det var både kortsvars- og langsvarsoppgave. I kortsvarsoppgaven skulle man kommentere bruk av etos, logos og patos i en tekst.

Oppgave 1. For å løse den på en god måte, burde man ha god tekstforståelse og innsikt i den modernistiske skrivetradisjonen.
Oppgave 2. Novelleskriving! Det er ikke hvert år man får lov til det. Noen kreative eksamenskandidater syntes sikkert det var kjekt!
3. En oppgave som krevde at man hadde peiling på argumentasjon
og
4. En oppgave som gikk ut på å tolke og sammenlikne et bilde og et dikt. Har du lært noe om virkemidler i bilder?

Lette oppgaver? Nei, jeg vil si at dette var krevende oppgaver som viser om man har peiling på det norskfaglige.


Sidemål 2. desember

Også her var det bare fire oppgaver, men ingen kortsvarsoppgave.
Oppgave 1. Her fikk man ulike tekster som tilhører det vi kaller for folkediktinga (eventyr, folkevise og sagn). En trenger her sjangerkunnskap.
Oppgave 2 gikk ut på å analysere et folkeeventyr og vurdere om Askeladden representerer verdier som har betydning i samfunnet i dag. Her må du altså vise at du klarer å reflektere og filosofere. Men man må begrunne påstandene en kommer med.
Oppgave 3 hadde to reklamer (sammensatte tekster). De skulle analyseres og sammenliknes, og en skulle si noe om hvorvidt reklamene fungerte. Da må en selvsagt vurde form og innhold, målgruppe osv. og komme med begrunnede synspunkter.
Oppgave 4. Retorisk analyse av en tekst skrevet av Bård Tufte Johansen. Jeg antar det er en tekst som også kan finnes på nett, f.eks. her.

Erfaringen min er at de fleste vil ha glede av veiledning slik at man ikke ender opp med å jobbe i blinde. Sjekk for eks.videregående skole på nett hos  Campus NooA eller gjør en avtale med meg om  veiledning i forhold til skriving. Noen forsøker både 2 og 3 ganger med dårlig resultat. Noen timer med veiledning kunne her forhindret de dårligste resultatene.


lørdag 30. november 2013

Kan du sette opp en skikkelig kilde-/litteraturliste?

Du skal i norskfaget lære deg skikkelig kildebruk. En del av det er å kunne sette opp en skikkelig litteraturliste. Det er en norsk student som har laget en skikkelig smart tjeneste som ligger her. Jeg testet tjenesten på mine egne bøker, det funket bra!

torsdag 17. oktober 2013

Dette kjennetegner vinnerskallene? Peptalk for deg som vil videre.

Å jobbe som privatist er gjerne en ensom sak der man er sin egen sjef, der man skal takle det å styre tida, planlegge og jobbe godt og systematisk. Så når du er privatist, lærer du ikke bare faget, du lærer noe om det vi kan kalle for egenledelse, det er en viktig erfaring. Her er det viktig å dra lærdom av både seire og nederlag.
Fra Magasinet uke 41 (2013)

Magasinet /Dagbladet, hadde en artikkel om idrettsutøvere som gjør det ekstremt bra, eksempelvis Petter Northug jr (ski) og  Suzann Pettersen (golf). De er selvsagt i en særklasse, også sammenliknet med topputøvere, men du som er elev/student/privatist deler noe med idrettsutøverne, du setter mål og delmål, og du konkurrerer med deg selv og andre. Du måles på dine prestasjoner!
Det er lett å bli deprimert av alle andre som gjør det bra, men vi har noe å lære av det som Magasinet/Dagbladet kaller for vinnerskallene. Jeg kommenterer noen av punktene

  • Gode forberedelser og hardt arbeid.
Vi glemmer at de som står på seierspallen har jobbet i årevis for å nå målet sitt. Skal du gjøre det bra på en eksamen eller i et fag, så krever det systematisk arbeid. Ikke at du begynner å jobbe med faget 2 uker før eksamen.

  • De ("vinnerskallene") tør å sette høye mål.
Å tenke negativt er noe i retning av å gi opp før man har prøvd. Hvilke tanker preger din underbevissthet? Tenker du at du kommer til å få det til, eller tenker du at det er like greit å gi opp - før jo heller?


  • Utvikling motiverer dem
Det er viktig å sette seg delmål. Noen fag innebærer at man skal lese flere tusen sider og ta den ene eksamenen etter den andre. Det er viktig å dele opp pensumet i mindre biter, og så glede seg over hvordan man jobber seg skritt for skritt gjennom. Jobber du systematisk, vil oppleve resultater. Resultater vil motivere deg for videre jobbing.

  • De søker ut av komfortsonen
Å søke utfordringer vil si at man beveger seg ut på glattisen, at man forsøker på noe man ikke har prøvd før. Det er skummelt. Noen vil ha en rutinejobb uten overraskelser, mens andre klarer å overvinne sin frykt for det ukjente og for det å mislykkes. Kanskje du er så heldig at noen utfordrer deg og noen har tro på deg? Kanskje du er hjelpepleier, og så sier noen til deg at du burde jammen ta sykepleien? Da må du ut av den trygge lune komfortsonen, men du er inspirert av at noen ser muligheter i deg.


  • Vinnerskallene overvinner frykten for å mislykkes
Kontrolleres vi av frykten, eller overvinner vi den? Det at du har googlet deg inn på sida mi, er vel fordi du ønsker å gjøre noe med din egen situasjon. Du har kanskje mislyktes tidligere med norskfaget, men du har overvunnet din egen frykt, og du planlegger å gå opp til eksamen. Flott! Du har gjort noe med din egen frykt.

Lykke til!

Leif Harboe (som har utviklet norsk for vgs på Campus NooA  Jeg har også skrevet boka Norsk på 30 dager.


mandag 30. september 2013

Retorikk

I sommer lagde jeg ferdig kurset norsk for vgs for Campus NooA. De første studentene er godt i gang.  Her er en smakebit:


Norsk på 30 dager. Det er en håndbok for privatister som tar norsk på egenhånd, men vil også være nyttig for elever.
Du kan kjøpe boka her (det er en ebok, papirutgaven kommer først i april. Eboka koster 99 kroner og papirutgaven vil koste 199.- kroner)


torsdag 29. august 2013

Muntlig eksamen? Noen retningslinjer

Hvilke regler gjelder ved muntlig eksamen? Det er ingen tvil om dette foregår på litt ulikt vis. Utdanningsdirektoratet er selvsagt opptatt av at det ikke skal blir for forskjellig. Se hva de skriver her.

Vil du vite mer om hvordan du kan forberede deg best mulig til muntlig eksamen?
Kjøp boka Norsk på 30 dager.


torsdag 22. august 2013

Hvordan lære? Om tankeskriving

Hovedmålseksamen høsten 2013
Du som er privatist har det jo ganske deilig. Du kan jobbe når du vil. Du er din egen sjef. Men farene truer i horisonten. Det kan være vanskelig å komme i gang, og det kan være ganske lett å utsette. I dag skriver vi f.eks. 22. august. Det vil si at det er 3 måneder til, hele 90 dager.
Det er derfor det er viktig å lage en plan med mål og delmål, men poenget mitt i denne bloggposten er egentlig hva du må gjøre når du har kommet i gang. Det viktige er ikke bare å komme i gang, men kvaliteten på tida du klarer å sette av til studiene. Og her skal jeg ikke mase om at det ikke er lurt å sjekke Facebook og Vg.no annethvert minutt. Det sier seg selv.
Det jeg anbefaler deg er at du praktiserer det vi kan kalle for tankeskriving. Tankeskriving kan være i form av tankekart, ved hjelp av dataverktøy som Evernote eller Onenote. Det er ikke det viktigste her. Men det viktige er at det å skrive hjelper deg å utvikle og sortere tankene dine. Det hjelper deg til å forstå, huske og lære bedre. Så ikke gjør det slik at du leser og leser og leser. Så klapper du igjen boka (eller skjermen hvis du leser på skjerm) uten at du f.eks. hvert 20 minutt bruker noen minutter til å oppsummere og formulere innholdet du har lest, ting du lurer på, ting du synes var spesielt interessant. Selv om jeg anbefaler at du bruker korrekt språk, behøver det ikke være fullstendige setninger. Du skriver først og fremst for deg selv, men jeg har likefullt tro på at det kan være en ide å publisere tankenotater på en blogg. Den kan gjerne være anonym, men det du skriver og tenker kan faktisk være nyttig for andre enn deg selv.
Nedenfor ser du mitt favoritt skriveverktøy som også egner seg godt til tankeskriving: Evernote.


mandag 19. august 2013

Norsk med Campus NooA

Skal du ta norsk som privatist, vil jeg tipse deg om Campus NooA. Det gjelder både for deg som skal forbedre norskkarakteren og for deg som skal norsk for vgs for første gang. Les mer om kurset her. Norsk er et omfattende fag med hele tre eksamener (hovedmål, sidemål og muntlig), og det kan virke ganske overveldende. Kurset er ment å gi hjelpe deg til å jobbe rasjonelt og smart med faget slik at du er best mulig forberedt på eksamen. Kurset i regi av Campus NooA er godkjent for lån i Statens lånekasse.

tirsdag 6. august 2013

Eksamensoppgavene våren 2013

Jeg har som har skrevet disse kommentarene, har skrevet boka Norsk på 30 dager. Det er en håndbok for privatister som tar norsk på egenhånd, men vil også være nyttig for elever. Du kan kjøpe boka her
(det er en ebok, papirutgaven kommer først i april. Eboka koster 99 kroner og papirutgaven vil koste 199.- kroner)
Sidemål 2013 oppgave 1-2

Sidemål våren 2013

Ovenfor står altså de to første sidemålsoppgavene.
Først litt om oppgave 1, det står en hjelpekommentar i blått, og det understrekes at det er en tredelt oppgave, og i denne kommentaren understrekes det at man skal legge mest vekt på del to, altså drøftingsdelen. Så står det i oppgaven at man skal bruke vedlegget, men det understrekes at man eventuelt skal bruke andre kilder også. Dette er jo en oppgave som krever at man har peiling på språkhistorien, og heldige er de som da de jobba med emnet, lagret ressurser som gjør at man kan svare fullstendig og bra. Når man skal bruke vedlegget, viser man at man har leseforståelse, og at man har en forståelse av hva denne språkdebatten går ut på.  Dette synes jeg var en bra og aktuell oppgave (i går feiret man forøvrig at det var 200 år siden Ivar Aasen ble født!).

Så litt om oppgave 2, den handler om litteratur som er biografisk. Med det mener vi at handlingen ikke er fri diktning. Min kamp av Knausgård handler om forfatteren selv. Det er en form for selvutlevering som kan være til dels pinlig å ta del i.
Her skal vi altså sammenlikne to tekstutdrag, og når det gjelder denne type sammenlikning ser vi både på innhold og form. Hva er det de skriver om, og hvordan skriver de? De fleste vil kanskje verken ha lest Knausgård eller Linderborg, og spørsmålet er heller ikke knyttet direkte til dem, det handler om selvbiografisk litteratur generelt. Selv om denne type litteratur ikke er av ny dato, så kan vi kanskje si at det er litt inn i tiden. Selvutleveringer eller selvframstillinger  i form av reality-tv eller blogger og andre sosiale medier, er populært.
Jeg synes dette er en ok oppgave, men den krever jo at man viser evne til å reflektere. Det nytter ikke å hive ut masse påstander uten å begrunne dem.
Sidemål 2013 oppgave 3-4

I oppgave 3 er det novelletolking. Her er det selvsagt en fordel å hvis man liker å lese og hvis man leser mye. Mange sitter med analyseskjemaer, noe som gjør at tolkingen kan bli litt skjematisk og oppramsende. I oppgavekommentaren understrekes det at man skal skrive om form og innhold. Det er altså ikke nok å referere handlingen, man må si noe om komposisjon og virkemidler forøvrig. Jeg synes dette var en litt "rar tekst" som jeg selv om jeg har lest teksten ikke helt har funnet nøkkelen til. Nå var jeg ikke sensor i vår, og jeg lurer på om hvordan elever har løst denne oppgaven. Noen som har erfaringer her? Det at tekster er annerledes er jo noe man bør gripe fatt i. Hva er det som gjør at de skiller seg ut? Hva er det vi finner/ikke finner? Hvis man i denne teksten ikke finner en typisk spenningskurve, er jo det noe man bør kommentere.

I oppgave 4 får vi en sammensatt tekst der en også her bør si noe om form og innhold. En kan gjerne kommentere første bilde for seg og tekst for seg, men så bør en si noe om hvordan bilde og tekst spiller sammmen, utdyper, forsterker og gjentar budskapet. En grei analyseoppgave der en gjerne synes jeg, bør trekke inn retoriske begreper selv om det understrekes at det ikke er nødvendig.

Hovedmål våren  2013

Her er det en sammensatt tekst som er obligatorisk kortsvarsoppgave. Forhåpentligvis er det noe som du har jobbet grundig med i dine forberedelser. 


Noe som går igjen i norskoppgavene er oppgaver som på en eller annen måte går på litteratur. Heldig er den som liker å lese og synes litteratur er spennende. I oppgave 1  skal man skrive artikkel eller essay med tittelen "Hva skal vi med skjønnlitteratur?" Det kreves at man skal trekke inn vedleggene på en eller annen måte, men en kan jo her selvsagt også trekke inn synspunkter og problemstillinger som ikke har stått i vedleggene. På en eller annen måte så understreker jo vedleggene skjønnlitteraturens betydning. Hvis vi sier at romanen "slo i gjennom" på 1700-tallet, så er romanen et forholdsvis nytt medium. Samtidig så har vi i dag tilgang til fortellinger og "opplevelser" gjennom andre medier. Jeg synes man her gjerne kan stille kritiske spørsmålstegn ved om litteraturen fortsatt skal opphøyes og dyrkes som noe unikt og saliggjørende.
Oppgave 2 er en oppgave som forutsetter at man har godt kjennskap til realismen som litterær epoke. Her vil det som jeg tidligere har vært inne på, være en fordel hvis du i tillegg til å ha god oversikt, også systematisk har lagret og organisert informasjon om 1800-talls litteraturen. Husk selvsagt å oppgi kilde!
Hovedmål våren 2013 oppgave 1-2

Oppgave 3 og 4 tar for seg kvinnene på en eller annen måte, og i og med at en i 2013 feirer at kvinner fikk stemmerett (noe som skjedde i 2013), er jo dette en oppgave som kanskje noen hadde forventet. Oppgave 3 er en retorisk analyse, men der en kan få lov å kommentere noen av synspunktene i teksten til Aabø. I oppgave 4 kan en slippe seg enda mer fri ettersom en skriver kåseri og essay, men også der må teksten en skriver forankres i vedleggene i oppgavesettet.

Jeg tror mange norsklærere vil si at dette var gode oppgaver. Det er oppgaver som er forankret i norskfaget, ikke oppgaversom  hvem som helst som kommer "rett inn fra gata" kan skrive. Det er i det hele tatt lurt for deg som skal opp til eksamen å jobbe med eksamenssett. Det går mye i det samme!tirsdag 28. mai 2013

Hvordan vurderes eksamen?

Utdanningsdirektoratet har lagt ut en samling eksamensoppgaver vurdert med karakter og kommentert. Det er lurt å se på disse! Jeg kommer også her til å kommentere stiloppgavene i hovedmål og sidemål for våren 2013 når jeg får tid.
Lønner det seg å klage? Hvis du får én - stryk - så klag. Du har ingenting å tape. Ellers så melder Stavanger Aftenblad at ca 20% får hevet sin karakter, mens 1% opplevde å få dårligere karakter etter klage. 20% er jo ganske mye, og viser at sensorer kan ha en dårlig dag eller mangle god vurderingsevne.(Jeg som har skrevet dette, heter Leif Harboe. Jeg har også skrevet boka Norsk på 30 dager.)

mandag 22. april 2013

Skrivetips

Tips til stilskriving! Denne videoen ble litt lang, 28 minutter, men den kan selv om den retter som mot mine elever og oppgaven de skrev for et par uker siden, også gi deg noen tips om hvordan skrive bedre.

Kommentar stilskriving april 2013 from Leif Harboe on Vimeo.

søndag 7. april 2013

Stumfilm - sammensatt tekstRasmus Breisteins film Brudeferden i Hardanger fra 1926 er absolutt severdig. Her en liten videokommentar. Enjoy.

tirsdag 26. februar 2013

Wergelands: Til foraaret (1845)

Oppkjøring mot muntlig? Du kan jo komme opp i romantikken, og det forventes da at du skal kunne si noe om perioden, om sentrale diktere og om noen tekster. Hva med å lese Til Foraaret (Til våren) av Henrik Wergeland?
Les diktet her, og om diktet her. Her kan du høre diktet opplest. Til slutt: se min korte videokommentar (ca 10 minutter).

lørdag 26. januar 2013

Målsettinger? + Videoleksjon om romantikken

Vi er i slutten av januar, og det er jo lenge til eksamen i april/mai! Men du som er inn på bloggen her, har antakelig en spesiell interesse i norskfaget. Da håper jeg du har satt deg noen mål. Selv har jeg akkurat meldt meg inn i et helsestudio med tanke på å trene nå fram mot sommeren. Jeg må sette meg mål og delmål. Tanken er at jeg skal trene 3 ganger i uka - 1 time hver gang, og at jeg skal gå til jobben minst tre ganger i uka (det er ikke veldig langt, men det regner og blåser mye her på Jæren). Så håper jeg at jeg skal være fit for fight når golfsesongen begynner. Kanskje du og jeg trenger en personlig trener? Les mer om Tord Asle Gjerdalen på Dagens Næringsliv!
Så har jeg akkurat laget en liten forelesningsvideo til elevene mine om romantikken. Kanskje du vil ha glede av den?