onsdag 21. november 2018

Eksamensoppgaver 20.11. 2018 Høsteksamen, hovedmål

Først får jeg si at privatpersoner får boka Norsk på 30 dager til 199.- inkludert porto ut 2018. Det er et bra tilbud. Du må referere til dette blogginnlegget når du eventuelt bestiller. Er du minoritetsspråklig, les her.

Så har mange hatt eksamen i norsk hovedmål i går. Jeg har limt inn oppgaveteksten nedenfor.
I kortsvarsoppgaven  skal du gjøre greie for nasjonalromantiske trekk i i diktet "Veiviseren synger" av Johan Sebastian Welhaven og bildet  Seterliv under Skagastøltindene av Johannes Flintoe fra 1833:

Til fjelds over bygden står min hu,
når gjøken begynder at gale.
Kom med til setren i aften du;
for solen skinner på fjell ennu,
mens der er mørkt i dale.

Der er på veien en dunkel lund,
hvor alferne ere til huse.
Husk, der må du gå med lukket munn.
Selv nøkken derinne later kun
sagte sin harpe bruse.

Men oppe på fjellet er der klang,
som gjenlyder i det fjerne.
Der klinger bjeller og lokkesang;
med langelek der på setervang
sitter min fagre terne.

(1845, teksten er litt modernisert i forhold til originalen)

Hu - lengsel,lyst, dunkel - halvmørk, hvor alvene er til huse, - der alvene bor, sakte - lavt, stille, langelek - tradisjonelt strengeinstrument, terne - her: budeie. Bildet til Flintoe finner du blant annet her.

Du finner noen av de andre tekstene ved å søke litt, men teksten til direktør i Språkrådet Åse Wetås finner du her. Jeg tror de fleste velger oppgave 1 som tar utgangspunkt i innledningen til Game of Thrones og et folkesagn og oppgave 4 som tar utgangspunkt i teksten til Wetås. Den siste oppgaven  vil jeg si forutsetter  at du  har jobbet med argumentasjonsanalyse, og at du kan komme noen betraktninger om språk og identitet.