mandag 25. juli 2011

Eksempel på kortsvarsoppgave (høsten 2010)

Del A Kortsvaroppgåve

Svaret bør ikkje vere lengre enn ca. 250 ord.

Vedlegg: To tekstutdrag frå Nordahl Rolfsens lesebok for folkeskulen, med riksmålsrettskriving
frå 1917 og bokmålsrettskriving frå 1938.

Samanlikn dei to tekstutdraga og finn nokre endringar i for eksempel bøyingsformer, ordval,
ortografi og setningsbygging. Forklar kort kvifor endringane i rettskrivingsreforma frå 1938
skapte debatt.

I sensorveiledningen står følgende:
Relevante kompetansemål:
 gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra 1830-årene til vår tid (Vg3)
Kommentar til sensor:
Oppgaven peker på hva eksaminandene kan lete etter i tekstene, og evnen til å finne
illustrerende eksempler og trekke slutninger ut fra dem skal tillegges vekt i vurderingen. I
siste del av oppgaven skal faglig forståelse og presisjon i forklaringen belønnes.
---------------

En utfordring med kortsvarsoppgavene er at man ikke kan "velge dem vekk". De MÅ besvares, og i dette tilfellet gikk oppgaven på språkhistorie. .......

Nytt fra om med eksamen våren 2014. 
Du vil få kortsvarsoppgaver både på sidemål og hovedmål. Dette er noe man med andre ord bør forberede seg på. Jeg skriver mer om hvordan skrive gode kortsvar i boka Norsk på 30 dager

Det er en håndbok for privatister som tar norsk på egenhånd, men vil også være nyttig for elever.
Du kan kjøpe boka her (det er en ebok, papirutgaven kommer først i april. Eboka koster 99 kroner og papirutgaven vil koste 220.- kroner)