lørdag 14. juli 2012

Legg planer for høsten!

Noen av dere er misfornøyde med resultatene fra norsk skriftlig og/eller muntlig. Det er ikke bare å forsøke på nytt og tro det vil gå bedre. Målrettet og systematisk innsats må til. Ikke vent til langt ut på høsten med å starte forberedelsene.
Som tidligere lager jeg veiledningspakker med utgangspunkt i de behovene dere måtte ha. Ta kontakt hvis det skulle være av interesse.