torsdag 29. november 2012

Sett den om opplysningstida?

Opplysningstida from Leif Harboe on Vimeo.

søndag 25. november 2012

Vær forberedt!

Sjekk boka Norsk på 30 dager. Det er en håndbok for privatister som tar norsk på egenhånd, men vil også være nyttig for elever.
Du kan kjøpe boka her 

Hei!
Jeg så filmen din ang norsk eksamen på vimeo. Jeg lurer på om du har noen tidligere gitte eksamens oppgaver for norsk skriftlig du kunne sendt meg? Har eksamen på tirsdag og hadde vært fint om jeg kunne fått sett noen gamle oppgaver. Jeg har prøvd på udir.no, men man trenger visst et passord for å få tilgang.

Mvh E.


E. har delvis rett, en kan finne oppgavene, men tekstvedleggene er som hovedregel ikke lagt ut. Grunnen er copyright. Utdanningsdirektoratet har ikke skaffet seg de nødvendige rettighetene for å legge tekstene åpent ut på nett. Men en kan likevel finne selve oppgavene. Og når en har dem, vil en også i noen tilfeller selv kunne finne tekstene (altså det som står i de såkalte vedleggene) ved å google litt. En kan også - hvis en går innom en videregående skole - høre om en kan få eksamensheftene fra de siste eksamene. Skolene har som regel et lager av dette. 
For hovedmål, se her.
For sidemål, se her.

Så til muntlig eksamen, kan man bli spurt om å gjøre rede for  det såkalte "fordypningsemnet" hvis man er privatist?

Det du kan bli spurt i, skal ha forankring i kompetansemålene i læreplanen. Og der står det blant annet:

"Du skal ....gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne"

Noen privatister vil da oppleve at de har forberedt seg godt på dette, og så ikke få anledning til å presentere resultatet, og omvendt, noen har ikke gjort noe som helst med det og så oppleve at de blir spurt om akkurat fordypningsemnet.  Andre igjen har forberedt seg, og får så anledning til å presentere hovedpunktene i sitt fordypningsemne på eksamen.  Min konklusjon er at du som privatist, ikke kan forutsette at fordypningsemne ikke blir noe du kan spørres om på muntlig eksamen. 

onsdag 14. november 2012

Læreverk?


Jeg får mange spørsmål på elevbloggen min, Victoria spør:

Jeg skal ta eksamen i norsk som privatist på videregående nivå og har ikke noe norsk bøker å lese i.
Lurte på om du vet hvor jeg kan finne norsk bøker på dette nivået,hadde satt stor pris på rask tilbakemelding.


Aller først, norsk for vgs tar utgangspunkt i læreplanen, lærebøker er bare en hjelp, men man kan også finne det meste av teoristoffet på www.ndla.no.
Det er ikke sikkert nærmeste bokhandel har lærebøkene inne slik at man kan bla i dem, grunnen er at skolene som oftest kjøper inn bøkene til sine elever. Men man kan uansett få bestilt og hentet bøkene der, om man ikke bruker www.haugenbok.no som er min favorittbokhandel på nett. De leverer superraskt!

Mange elever/privatister vil ønske seg trykte lærebøker blant annet ettersom NDLA har dårlig utvalg på tekster (sakprosa og skjønnlitteratur) selv om de er gode på resten av teoristoffet. Ellers synes jeg Wikipedia har gode og oversiktelige artikler som dekker mange læreplanmål. Hva med å lage en egen Wiki hvor dere selv skriver og kompilerer fagstoff. Man kan jo også skanne inn tekster fra ulike kilder og legge dem i Evernote. Bruk gjerne kameraappen til Evernote til dette.

Lærere og elever vil sikkert være uenige om hvilke læreverk er gode. Jeg kjenner best Spenn (Cappelen) og Signatur (Samlaget) for påbygg.  Men det er andre verk som f.eks. Panorama (Gyldendal) og Tema (Samlaget. Aschehoug har dessuten et verk som heter Nettopp norsk for påbygg.
Påbyggsbøkene dekker læreplanmålene for Vg2 og Vg3 (studiespes.)

Jeg tillater meg også å minne om min egen bok som handler om å gi deg viktige studieferdigheter og teknikker i forhold til digitale verktøy. 

Skal jeg sammenlikne to verk, Spenn og Signatur - så er Signatur ganske enkelt og oversiktelig, noen vil si at man har forenklet litt for mye, men hvis man er privatist så er det kanskje et ok valg. Skal man gjøre det svært godt i norskfaget, hadde jeg likevel valgt læreverk som er skrevet for det studieforberedende programmet som Spenn eller Panorama. I tillegg - se hva NDLA har. De har mye videomateriale og er gode f.eks. på dialekter.

(Jeg legger denne posten på lærerbloggen min også, kanskje noen lærere vil kommentere det jeg har skrevet - dette er jo bare min mening :-) )


Jeg har skrevet boka Norsk på 30 dager som fremfor alt er er en håndbok for privatister som tar norsk skriftlig og muntlig på egenhånd, men vil også være nyttig for elever. Der finner du lenker til nettleksjoner m.m. som ligger som videoer på nett
Du kan kjøpe boka her, pris 149 kroiner
Nå kan du også kjøpe Norsk på 30 dager med fokus på hvordan forberede seg til til norsk muntlig. Du kan kjøpe og laste ned boka her.

mandag 5. november 2012

Eksamensoppgaver for språklige minoriteter

(Oppdatering sept. 2018). Dette ble skrevet i 2012, og det har skjedd en god del endringer med både eksamen og med regler forøvrig.) Merk at jeg har begynt å legge ut stoff retta mot minoritetsspråklige her.)
Jeg har tidvis elever/privatister som har bodd kort tid i Norge, og de vil rimeligvis oppleve at den tradisjonelle norskeksamenen er svært krevende.  Hva er "kort tid"?  Tidligere snakket man om 4 år i Norge som "kort tid", men ta her kontakt med eksamenskontoret i din fylkeskommune for å høre om du er i målgruppen. Så vil det selvsagt være enklere for en svensk eller dansk å lære seg godt norsk på fire år enn en som kommer fra Asia eller Øst-Europa.
Det er en egen eksamenskode: NOR1049 for norsk som andrespråk for språklige minoriteter.
På eksamensoppgaven fra høsten 2011 står det at en blir vurdert etter følgende punkter:


På eksamensdagen må du skrive selvstendige tekster som er relevante 
svar på oppgavene. I svaret ditt skal sensor også vurdere evnen din til å 
 forstå tekst
 bruke ressursheftet
 kunne skrive norsk med stor grad av korrekthet
 bruke kunnskapene du har om ulike sjangrer
 avpasse språket etter sjanger, emne og formål
 lage overskrift i samsvar med innholdet i teksten

Karakteren blir satt på grunnlag av hele svaret ditt.

Du finner en oversikt over eksamensoppgaver fra de siste årene her.Norsk på 30 dager. Det er en håndbok for privatister som tar norsk på egenhånd, men vil også være nyttig for elever.
Du kan kjøpe boka her (det er en ebok, papirutgaven kommer først i april. Eboka koster 149 kroner og papirutgaven vil koste 220.- kroner + porto)
Boka vil og være nyttig for deg med kort botid i Norge, men som skal ta eksamen i norsk for videregående skole.