tirsdag 26. februar 2013

Wergelands: Til foraaret (1845)

Oppkjøring mot muntlig? Du kan jo komme opp i romantikken, og det forventes da at du skal kunne si noe om perioden, om sentrale diktere og om noen tekster. Hva med å lese Til Foraaret (Til våren) av Henrik Wergeland?
Les diktet her, og om diktet her. Her kan du høre diktet opplest. Til slutt: se min korte videokommentar (ca 10 minutter).