søndag 20. desember 2015

Kjøp alle tre - få den rimeligste gratis

289.-
Er du privatist og skal lese på egenhånd? Kjøp disse tre bøkene for 550.-  Da får du Norsk på 30 sider gratis. Porto er inkludert

189.-

120.-

onsdag 2. desember 2015

Eksamensoppgaver i hovedmål og sidemål høsten 2015

Teksten til oppgave 1 finner du her.


Teksten til oppgave 3: Kunsten å handle rett finner du på NRK Ytring


mandag 9. november 2015

30 sentrale tekster i norskfaget

En feil jeg tror mange norskbøker gjør, er at de ramser opp 100-vis av forfattere og bøker. Da er det lett å bli forvirret og føle at man ikke husker noe som helst.
Jeg har i denne boka konsentrert meg om 30 tekster, de er ganske ulike, og de går fra norrøn tid og helt fram til i dag. Du får handlingssammendrag og kommentar/analyse av de ulike tekstene. Jeg setter også tekstene inn i en litteraturhistorisk sammenheng.
Mange av tekstene brukes mye i forbindelse med prøver, muntlige eksamener osv.
Ut november får du  introduksjonspris på eboka, kun kr 98.- Den kjøpes her

Fra middelalder/norrøn diktning


● Gunnlaug Ormstunge

● Edda-dikt

● Olav og Kari

● Tristan og Isolde

● Prinsessen som ingen kunne målbinde

● Kongespeilet

Fra barokken


● Kingo: Far verden, far vel

Fra opplysningstida


● Ludvig Holberg: Jeppe på bjerget

Fra romantikken


● Mauritz Hansen: Luren

● Henrik Wergeland: Til foråret

● Johan Welhaven: Diktets ånd

Fra 1850 -1900


● Ivar Aasen: Nordmannen

● Bjørnson: Ja vi elsker

● Camilla Collet: Amtmannens døtre

● Henrik Ibsen: Et dukkehjem

● Knut Hamsun: Sult

● Amalie Skram: Karens jul

● Sigbjørn: Obstfelder: Jeg ser

Fra 1900 -1950


● Sigrid Undset: Kristin Lavransdatter

● Olav Bull: Metope

● Rudolf Nilsen: Revolusjonens røst

Fra 1940 - i dag


● Max Manus: Det vil helst gå godt

● Louis Masterson (Kjell Halbing): Morgan Kane-serien

● Anne Karin Elstad: Senere Lena

● Jostein Gårder: Sofies verden

● Jo Nesbø: Snømannen

● Karl Ove Knausgård: Min kamp 1

Digitale tekster, sosiale medier


fredag 6. november 2015

Har du kjøpt boka Norsk på 30 sider? Last ned ny utgave - gratis

Det fine med ebøker som selges hos ebok.no, er at man kan laste ned boka på  nytt. Jeg har nå gjort noen mindre forbedringer og endringer. Du som har kjøpt boka Norsk på 30 sider, kan laste ned den nyeste utgaven gratis.
Mange vil gjerne ha trykket bok, ikke minst til eksamen: den vil foreligge i begynnelsen av desember. Boka er spesielt for deg som ønsker en rask oversikt over sentrale sider i norskfaget, enten du skal skrive stil,  eller du skal ha oversikt over litteratur- og språkhistorie eller oversikt over dialektene.

mandag 19. oktober 2015

Stikkordsliste for norskfaget

Her er en liste over sentrale begreper i norskfaget. Hvor mange kan du gjøre rede for?
(Jeg er usikker på hvem som har laget listen i utgangspunktet, men jeg har redigert ganske mye - like fullt er den litt rotete)

Begreper eleven/privatisten bør kunne


  1. Språkhistorie


1814 og Wergeland

Språkstriden på 1830-tallet

Jamstillingsvedtaket 1884

Østnorske former i landsmålet 1891

Reformen i 1907

De politiske partienes holdninger
Hva mente Høyre, Venstre og etterhvert Arbeiderpartiet om skriftspråk i skole og samfunn?
reformen i 1917

Reformen i 1938
Hva var det ultimate siktemålet?
Foreldreaksjonen mot samnorsk 1954
Hva reagerte foreldrene på?
reformen i 1959

reformen i 1981

reformen i 2005Knudsen

Aasen

Wergeland

Welhaven

P.A. Munch

A. O. Vinje

SpråkrådetDannede dagligtale

Landsmål
Husk å skille mellom skriftspråk og muntlig språk
Riksmål

Nynorsk

Samnorsk

Bokmål

Nynorsk

  1. Språknormering og talespråk


Normgrunnlag

SpråknormFornorskning

Avløserord

Importord

Skriftspråks- og talespråksnormering

Dialekt

Sosiolekt

Etnolekt

Multietnolekt

Idiolekt

Geolekt

Slang

Ungdomsspråk

Regionalisering

Sørsamisk

Norsdsamisk

Lulesamisk

Nasjonalspråk

Minoritetsspråk  1. Målmerker


Infinitivsendelse

Kløyvd infinitiv

Apokope

Palatalisering

Tjukk L

Skarre -r

Rulle r

Retroflekser

Personlige pronomen

Bløte konsonanter

Østnorsk og vestnorsk
Viktige kjennetegn ved din dialekt?
Hvorfor regnes sørlandsk og nordnorsk til østnorsk?
  1. Retorikk


Inventio

Elocutio

Performatio

Logosappell

Etosappell

Patosappell
Kairos
Aptum

KomposisjonInnledning (exordium), hoveddel (narratio -saksframstilling, beskrive og bakgrunnsinformasjon?) og argumentatio - argumentasjonsdel- avslutning (peroratio) - hva er logikken?
  1.  Litteraturhistoriske perioder og begreper


Tungetaledebatt

Kulturkamp på 30-tallet

Nyromantikk

Nasjonalromantikk

Realisme

Romantikk
Barokk
Opplysningstid
Middelalder
Norrøn diktning

Postmodernisme

Modernisme

Pop Art

NaivismeKriminallitteratur

Fiksjon

Intertekstualitet

Stream of consciousness- bevissthetsstrøm

Fremmedgjøring

Metafiksjon

Kontekst  1.  Begreper til litterær analyse


Episk diktning

Dramatikk

Lyrikk

Strofe

Vers

Prosa

Fri form

Tradisjonell form

Rim

Enderim

Bokstavrim

Rytme

Tema

Motiv

Kronologi

Lineær kronologi

Fragmentert kronologi

Synsvinkel

Jeg-forteller

Autoral forteller

3 personsforteller med/uten innsyn

Personkarakteristikk

Miljøskildring

Framstillingsformer

Referat

Scenisk framstilling

Skildring

Bildebruk

Symbol

Metafor

Sammenlikning

Anekdote

Liknelse

Stilnivå

Mottaker

Avsender