fredag 15. april 2011

En god ressursside for deg som skal ta eksamen

Jeg vil tips om Gyldendals "kursside". Noen av ressursene kan du ha glede av nå til eksamen som venter om få uker. Plukk ut det som ser nyttig ut. Jeg synes f.eks. at sida om analyse av sakprosa så fin ut!

torsdag 14. april 2011

Lettere oppgaver til eksamen i mai?

Jeg ble tilfeldigvis klar over at oppgaveformuleringene til norskeksamene i noen grad endres i følge et rundskriv fra Utdanningsdirektoratet som inntil nå i kveld, var helt ukjent for meg.

Du  får oppgaver som ikke avviker særlig fra vi kjenner fra tidligere eksamener, men så får du samtidig noen tips om hvordan de bør løse oppgaven. Det gjør at kanskje færre vil "bomme på oppgaven". Det vil da kunne se omtrent slik ut:

Eksempel 1
Vedlegg: Tekst X og tekst Y
Tolk og sammenlikn de to tekstene.
Kommentar
Du skal skrive om form og innhold i begge tekstene, og du skal skrive omtrent like
mye om hver tekst. Du bør sammenligne både formelle og innholdsmessige sider
ved tekstene, men du kan velge hva du vil legge mest vekt på. For å vise høy grad
av måloppnåing bør du gjøre greie for språklige virkemiddel på en presis og
oversiktlig måte.

Eksempel 2
Vedlegg: Tekst X
Analyser den sammensatte teksten. Bruk begreper fra retorikken.
Kommentar
Du skal skrive om både tekst og bilde, og om samspillet mellom dem. I analysen
er det viktigere at du forstår de begrepene du bruker enn at du bruker mange
faguttrykk. For å vise høy grad av måloppnåelse bør du bruke fagspråk på en
relevant og presis måte, og på den måten forklare hvordan teksten
kommuniserer.

lørdag 9. april 2011

Virkelighetsdrama

Læreplanmål: "Du skal kunne analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett."

I denne nettleksjonen forsøker jeg å si noe om tv-sjangeren "virkelighetsdrama"
Virkelighetsdrama kan forøvrig være utgangspunkt for et fordypningsemne, men da hadde jeg antakelig gått mer inn på et spesielt program.

Virkelighetsdrama from Leif Harboe on Vimeo.

fredag 8. april 2011

Digitale tekster


Digitale tekster del 1 (Leif Harboe) - ca 20 min from Leif Harboe on Vimeo.

Digitale tekster - del 2 from Leif Harboe on Vimeo.
Jeg har laget to nettleksjoner lagt ut på Vimeo om digitale tekster. Leksjonene tar utgangspunkt i læreplanmålet om at eleven skal kunne analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett.
I løpet av 2-3 dager vil jeg også legge ut et par nettleksjoner der jeg tar for meg en tv-sjanger, nemlig virkelighetstv (hvis jeg får tid)

tirsdag 5. april 2011

Hva tror dere privatister i norsk lurer mest på?

Jeg vil gjerne ha innspill om hva dere tror privatister i faget norsk lurer mest på.  Hva synes dere var/er forvirrende eller uklart? Skriv gjerne inn litt i kommentarfeltet.

søndag 3. april 2011

Lengde på en eksamensbesvarelse?

Du vil fra om med våren 2014 alltid  få en todelt eksamensoppgave på hovedmåls- og sidemålseksamen. Den består da av én obligatorisk kortsvarsoppgave (som altså alle må svare på). Det vil være angitt en ca lengde (antakelig 250 ord). Så vil du få en langsvarsoppgave med antakelig 4 alternativ der du velger én oppgave.
Elever spør ofte om hvor lang må den lange teksten være? Det står jo ikke angitt. Lengde vil ofte si noe om den karakteren eleven får, en svært kort besvarelse, f.eks. bare på én side vil sjelden få karakter bedre enn to. Vi snakker da om langsvarsoppgaven. Grunnen er at eleven på bare én side ikke på en tilfredstillende måte vil kunne svare på det det spørres om.  De fleste skriver mellom 2 og 3 A4-sider. Skal man ha 4 eller bedre, synes jeg teksten bør være på minimum 2 1/2 side, men helst noe lenger. Her er det selvfølgelig unntak!
Lengde i seg selv er ikke et entydig kriterium på en god tekst. Man kan godt skrive et bra kåseri på to sider og få fem.  Teksten kan være lang og dårlig. Men en lang tekst kan være lang for den er grundig og detaljert, fordi det er fin veksling mellom generelle påstander og konkrete eksempler, fordi man har stor faglig innsikt og fordi man skriver nyansert og med et rikt språk.
Teksten kan være kort fordi man har brukt for kort tid i starten på eksamensdagen på brainstorming mens hjernen fortsatt er frisk og du er uthvilt.  Etter 3-4 timer på en skrivedag begynner man å gå tom mentalt. Bruk derfor gjerne god tid til å begynne med på å samle ideer og synspunkter, bla i notater og lærebøker. Det gjør at du kan få en mer tilfredstillende lengde på teksten din.

Jeg har skrevet boka Norsk på 30 dager som fremfor alt er en håndbok for privatister som tar norsk skriftlig og muntlig på egenhånd, men den vil også være nyttig for elever.