søndag 3. april 2011

Lengde på en eksamensbesvarelse?

Du vil fra om med våren 2014 alltid  få en todelt eksamensoppgave på hovedmåls- og sidemålseksamen. Den består da av én obligatorisk kortsvarsoppgave (som altså alle må svare på). Det vil være angitt en ca lengde (antakelig 250 ord). Så vil du få en langsvarsoppgave med antakelig 4 alternativ der du velger én oppgave.
Elever spør ofte om hvor lang må den lange teksten være? Det står jo ikke angitt. Lengde vil ofte si noe om den karakteren eleven får, en svært kort besvarelse, f.eks. bare på én side vil sjelden få karakter bedre enn to. Vi snakker da om langsvarsoppgaven. Grunnen er at eleven på bare én side ikke på en tilfredstillende måte vil kunne svare på det det spørres om.  De fleste skriver mellom 2 og 3 A4-sider. Skal man ha 4 eller bedre, synes jeg teksten bør være på minimum 2 1/2 side, men helst noe lenger. Her er det selvfølgelig unntak!
Lengde i seg selv er ikke et entydig kriterium på en god tekst. Man kan godt skrive et bra kåseri på to sider og få fem.  Teksten kan være lang og dårlig. Men en lang tekst kan være lang for den er grundig og detaljert, fordi det er fin veksling mellom generelle påstander og konkrete eksempler, fordi man har stor faglig innsikt og fordi man skriver nyansert og med et rikt språk.
Teksten kan være kort fordi man har brukt for kort tid i starten på eksamensdagen på brainstorming mens hjernen fortsatt er frisk og du er uthvilt.  Etter 3-4 timer på en skrivedag begynner man å gå tom mentalt. Bruk derfor gjerne god tid til å begynne med på å samle ideer og synspunkter, bla i notater og lærebøker. Det gjør at du kan få en mer tilfredstillende lengde på teksten din.

Jeg har skrevet boka Norsk på 30 dager som fremfor alt er en håndbok for privatister som tar norsk skriftlig og muntlig på egenhånd, men den vil også være nyttig for elever.

1 kommentar:

  1. Faen. Hadde eksamen i dag og følte at det var best å fokusere så mye på oppgaven som mulig uten å gå for dypt inn i å overanalysere og skrive på avveie. Ville på en måtte skrive så effektivt som en artikkel der jeg nevner alle relevante punkter uten å gå for mye inn på dem. Håper innholdet og kvaliteten blir vurdert ovenfor lengde.

    SvarSlett