torsdag 29. august 2013

Muntlig eksamen? Noen retningslinjer

Hvilke regler gjelder ved muntlig eksamen? Det er ingen tvil om dette foregår på litt ulikt vis. Utdanningsdirektoratet er selvsagt opptatt av at det ikke skal blir for forskjellig. Se hva de skriver her.

Vil du vite mer om hvordan du kan forberede deg best mulig til muntlig eksamen?
Kjøp boka Norsk på 30 dager.


torsdag 22. august 2013

Hvordan lære? Om tankeskriving

Hovedmålseksamen høsten 2013
Du som er privatist har det jo ganske deilig. Du kan jobbe når du vil. Du er din egen sjef. Men farene truer i horisonten. Det kan være vanskelig å komme i gang, og det kan være ganske lett å utsette. I dag skriver vi f.eks. 22. august. Det vil si at det er 3 måneder til, hele 90 dager.
Det er derfor det er viktig å lage en plan med mål og delmål, men poenget mitt i denne bloggposten er egentlig hva du må gjøre når du har kommet i gang. Det viktige er ikke bare å komme i gang, men kvaliteten på tida du klarer å sette av til studiene. Og her skal jeg ikke mase om at det ikke er lurt å sjekke Facebook og Vg.no annethvert minutt. Det sier seg selv.
Det jeg anbefaler deg er at du praktiserer det vi kan kalle for tankeskriving. Tankeskriving kan være i form av tankekart, ved hjelp av dataverktøy som Evernote eller Onenote. Det er ikke det viktigste her. Men det viktige er at det å skrive hjelper deg å utvikle og sortere tankene dine. Det hjelper deg til å forstå, huske og lære bedre. Så ikke gjør det slik at du leser og leser og leser. Så klapper du igjen boka (eller skjermen hvis du leser på skjerm) uten at du f.eks. hvert 20 minutt bruker noen minutter til å oppsummere og formulere innholdet du har lest, ting du lurer på, ting du synes var spesielt interessant. Selv om jeg anbefaler at du bruker korrekt språk, behøver det ikke være fullstendige setninger. Du skriver først og fremst for deg selv, men jeg har likefullt tro på at det kan være en ide å publisere tankenotater på en blogg. Den kan gjerne være anonym, men det du skriver og tenker kan faktisk være nyttig for andre enn deg selv.
Nedenfor ser du mitt favoritt skriveverktøy som også egner seg godt til tankeskriving: Evernote.


mandag 19. august 2013

Norsk med Campus NooA

Skal du ta norsk som privatist, vil jeg tipse deg om Campus NooA. Det gjelder både for deg som skal forbedre norskkarakteren og for deg som skal norsk for vgs for første gang. Les mer om kurset her. Norsk er et omfattende fag med hele tre eksamener (hovedmål, sidemål og muntlig), og det kan virke ganske overveldende. Kurset er ment å gi hjelpe deg til å jobbe rasjonelt og smart med faget slik at du er best mulig forberedt på eksamen. Kurset i regi av Campus NooA er godkjent for lån i Statens lånekasse.

tirsdag 6. august 2013

Eksamensoppgavene våren 2013

Jeg har som har skrevet disse kommentarene, har skrevet boka Norsk på 30 dager. Det er en håndbok for privatister som tar norsk på egenhånd, men vil også være nyttig for elever. Du kan kjøpe boka her
(det er en ebok, papirutgaven kommer først i april. Eboka koster 99 kroner og papirutgaven vil koste 199.- kroner)
Sidemål 2013 oppgave 1-2

Sidemål våren 2013

Ovenfor står altså de to første sidemålsoppgavene.
Først litt om oppgave 1, det står en hjelpekommentar i blått, og det understrekes at det er en tredelt oppgave, og i denne kommentaren understrekes det at man skal legge mest vekt på del to, altså drøftingsdelen. Så står det i oppgaven at man skal bruke vedlegget, men det understrekes at man eventuelt skal bruke andre kilder også. Dette er jo en oppgave som krever at man har peiling på språkhistorien, og heldige er de som da de jobba med emnet, lagret ressurser som gjør at man kan svare fullstendig og bra. Når man skal bruke vedlegget, viser man at man har leseforståelse, og at man har en forståelse av hva denne språkdebatten går ut på.  Dette synes jeg var en bra og aktuell oppgave (i går feiret man forøvrig at det var 200 år siden Ivar Aasen ble født!).

Så litt om oppgave 2, den handler om litteratur som er biografisk. Med det mener vi at handlingen ikke er fri diktning. Min kamp av Knausgård handler om forfatteren selv. Det er en form for selvutlevering som kan være til dels pinlig å ta del i.
Her skal vi altså sammenlikne to tekstutdrag, og når det gjelder denne type sammenlikning ser vi både på innhold og form. Hva er det de skriver om, og hvordan skriver de? De fleste vil kanskje verken ha lest Knausgård eller Linderborg, og spørsmålet er heller ikke knyttet direkte til dem, det handler om selvbiografisk litteratur generelt. Selv om denne type litteratur ikke er av ny dato, så kan vi kanskje si at det er litt inn i tiden. Selvutleveringer eller selvframstillinger  i form av reality-tv eller blogger og andre sosiale medier, er populært.
Jeg synes dette er en ok oppgave, men den krever jo at man viser evne til å reflektere. Det nytter ikke å hive ut masse påstander uten å begrunne dem.
Sidemål 2013 oppgave 3-4

I oppgave 3 er det novelletolking. Her er det selvsagt en fordel å hvis man liker å lese og hvis man leser mye. Mange sitter med analyseskjemaer, noe som gjør at tolkingen kan bli litt skjematisk og oppramsende. I oppgavekommentaren understrekes det at man skal skrive om form og innhold. Det er altså ikke nok å referere handlingen, man må si noe om komposisjon og virkemidler forøvrig. Jeg synes dette var en litt "rar tekst" som jeg selv om jeg har lest teksten ikke helt har funnet nøkkelen til. Nå var jeg ikke sensor i vår, og jeg lurer på om hvordan elever har løst denne oppgaven. Noen som har erfaringer her? Det at tekster er annerledes er jo noe man bør gripe fatt i. Hva er det som gjør at de skiller seg ut? Hva er det vi finner/ikke finner? Hvis man i denne teksten ikke finner en typisk spenningskurve, er jo det noe man bør kommentere.

I oppgave 4 får vi en sammensatt tekst der en også her bør si noe om form og innhold. En kan gjerne kommentere første bilde for seg og tekst for seg, men så bør en si noe om hvordan bilde og tekst spiller sammmen, utdyper, forsterker og gjentar budskapet. En grei analyseoppgave der en gjerne synes jeg, bør trekke inn retoriske begreper selv om det understrekes at det ikke er nødvendig.

Hovedmål våren  2013

Her er det en sammensatt tekst som er obligatorisk kortsvarsoppgave. Forhåpentligvis er det noe som du har jobbet grundig med i dine forberedelser. 


Noe som går igjen i norskoppgavene er oppgaver som på en eller annen måte går på litteratur. Heldig er den som liker å lese og synes litteratur er spennende. I oppgave 1  skal man skrive artikkel eller essay med tittelen "Hva skal vi med skjønnlitteratur?" Det kreves at man skal trekke inn vedleggene på en eller annen måte, men en kan jo her selvsagt også trekke inn synspunkter og problemstillinger som ikke har stått i vedleggene. På en eller annen måte så understreker jo vedleggene skjønnlitteraturens betydning. Hvis vi sier at romanen "slo i gjennom" på 1700-tallet, så er romanen et forholdsvis nytt medium. Samtidig så har vi i dag tilgang til fortellinger og "opplevelser" gjennom andre medier. Jeg synes man her gjerne kan stille kritiske spørsmålstegn ved om litteraturen fortsatt skal opphøyes og dyrkes som noe unikt og saliggjørende.
Oppgave 2 er en oppgave som forutsetter at man har godt kjennskap til realismen som litterær epoke. Her vil det som jeg tidligere har vært inne på, være en fordel hvis du i tillegg til å ha god oversikt, også systematisk har lagret og organisert informasjon om 1800-talls litteraturen. Husk selvsagt å oppgi kilde!
Hovedmål våren 2013 oppgave 1-2

Oppgave 3 og 4 tar for seg kvinnene på en eller annen måte, og i og med at en i 2013 feirer at kvinner fikk stemmerett (noe som skjedde i 2013), er jo dette en oppgave som kanskje noen hadde forventet. Oppgave 3 er en retorisk analyse, men der en kan få lov å kommentere noen av synspunktene i teksten til Aabø. I oppgave 4 kan en slippe seg enda mer fri ettersom en skriver kåseri og essay, men også der må teksten en skriver forankres i vedleggene i oppgavesettet.

Jeg tror mange norsklærere vil si at dette var gode oppgaver. Det er oppgaver som er forankret i norskfaget, ikke oppgaversom  hvem som helst som kommer "rett inn fra gata" kan skrive. Det er i det hele tatt lurt for deg som skal opp til eksamen å jobbe med eksamenssett. Det går mye i det samme!