fredag 24. april 2015

Om muntlig eksamen for elever - reglene som gjelder våren 2015

Her er en liten oppsummering av ordningene  som gjelder muntlig eksamen, inkludert norsk, for elever i videregående skole

.
Opplysningene er hentet fra Utdanningsdirektoratets nettsider. Dette er med utgangspunkt i reglene som gjelder våren 2015.

 • Det er ikke muntlig eksamen på mandager eller etter helligdag (f.eks. 2. pinsedag). Grunnen er at det ville gitt de elevene som kom opp på en mandag eller etter helligdag, to dager "ekstra" forberedelsestid. Slik var det nemlig før! Nå skal alle ha like lang tid.
 • Du får beskjed 48 t. før  eksamensdagen  hvilket fag du kommer opp i i muntlig eksamen. 
 • 24 t. før skal du få et tema eller en problemstilling. Så skal du lage en presentasjon om dette temaet/problemstillingen. Temaene/problemstillingene du får oppgitt skal være så omfattende slik at får anledning til å vise bred kompetanse. Nå må du likevel regne med at under samtalen etter din presentasjon, at sensor vil trekke inn ulike deler  av læreplanen. Målet er at du skal vise det man kaller for "bred kompetanse". 
 • Selv om temaet/problemstillingen er omfattende, vil det være rimelig at du i din presentasjon avgrenser og vektlegger noe mer enn andre ting. Husk - du har jo veldig kort tid til presentasjonen din. En slik avgrensning bør være i samråd med læreren som veileder deg på forberedelsesdagen.
 • I reglene står det at du skal være på skolen denne dagen, men det viktigste er at du skal ha tilgang til en faglærer som du skal kunne spørre. Hvor mye hjelp du får, vil nok variere mye fra lærer til lærer. Uansett, det er jo du som skal lage presentasjonen, men be om råd, sjekk at du er på rett spor og at du har forstått problemstillingen.  Be om å få utdypet hva samtalen etter presentasjonen kan gå ut på slik at det du får av spørsmål ikke oppleves som totalt overraskende. 
 • Forhåpentligvis har du god oversikt over stoffet. Du har vel systematisert det du har lagret av nettsider og notater slik du i en litt stresset forberedelsesfase, ikke behøver å stresse med å finne fram til alt stoffet? 
 • Kildene som du selvfølgelig oppgir, vil de fleste ha på det siste lysbildet. Kildene forteller noe om hvordan du har jobbet, og om du har vist evne til kritisk vurdering i forhold til det som du anser som troverdige og relevante kilder. Du kan bli bedt om å begrunne valg av kilder.
 • 2/3 av tida skal normalt brukes til en samtale om innholdet i presentasjonen, og da bør presentasjonen normalt ikke vare mer enn 10 minutter. Går du utover det, kan du risikere å bli avbrutt. Kanskje din faglærer synes det er ok at du får holde på litt lenger? Avklar dette før du lager presentasjonen.  Ofte er ikke problemet at man har for lite stoff, men at man har for mye på hjertet. 
 • Det står at presentasjonen, det som er produsert i forberedelsestiden  (f.eks. Powerpointen) ikke er en del av vurderingsgrunnlaget. Her er man kanskje engstelig for at noen får mye hjelp til å lage flotte presentasjoner? Når det er sagt, vil en slurvete presentasjon full av skrivefeil, gi et inntrykk av at eleven ikke har forberedt seg skikkelig. Bruk alt du har lært om presentasjonsteknikk, og lag en fin presentasjon - uten skrivefeil. 
 • Normalt er det faglærer som eksaminerer. Sensoren skal komme fra en annen skole.
 • Muntlig eksamen kan oppleves ubehagelig, nesten som et forhør. I reglene til Utdanningsdirektoratet står det imidlertid at spørsmålene som stilles, skal gi deg anledning til å vise kompetanse, og sensor skal lete etter det du kan, ikke det du ikke kan.  Spørsmålene og samtalen skal imidlertid være knyttet til temaet eller problemstillingen du har presentert. 
 • Ordningen med 24 timers forberedelsestid og presentasjon gjelder i utgangspunktet ikke privatister, men det er i så fall opp til den enkelte fylkeskommune å avgjøre om man ønsker at også privatister skal ha ordningen med presentasjon.
 • Klage? Du kan klage på det som kalles for formelle feil. Formelle feil kan for eksempel være for sen beskjed om fag, dårlig opptreden fra sensor eller at sensor legger vekt på for eksempel innsats. Blir klagen godkjent, blir eksamen annulert. Du vil da få ny eksamen, men det blir gjort et nytt "trekk", og det er ikke sikkert at du kommer opp i samme fag som sist.
 •  
  Kjøpes på ebok.no