mandag 25. mai 2015

Eksempel på en retorisk analyse (tekst: Hverdagsforbildene av Hadia Tajik)

Tale av Hadia Tajik
Hverdagsforbildene
Talen ble holdt i forbindelse med  IMDis flerkulturelle 8. mars-feiring i  2013

(Du finner teksten blant annet her: http://virksommeord.uib.no/taler?id=7283 Merk at det ikke er vanlig å bruke overskrifter over de ulike delene i teksten, men jeg har valgt å gjøre det her for å tydeliggjøre strukturen.)

Innledning

Hadia Tajik er når hun holder denne talen kulturminister, og talen holdes 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. Det er da rimelig at en slik tale på en eller annen måte har fokus på kvinner.  Det står videre  at talen er en del av  IMDis flerkulturelle feiring. IMDi er Intergrering- og mangfoldsdirektoraret, et statlig organ. Mottakerne er først og fremst de tilstedeværende, men Tajik har sikkert i bakhodet at denne type taler også gjøres tilgjengelig digitalt slik at man kan lese den i etterkant.
Talen innledes med at hun hilser først kongen eller dronningen. Det står ikke angitt hvem av dem som er tilstede, men ut i fra at det er Kvinnedagen, kan man kanskje anta at det er dronningen,  og deretter hilser hun  “alle sammen”.  Normal høflighet tilsier at man hilser dem som er tilstede, og vanlig etikette eller regel for skikk og bruk er at man hilser de viktigste og mest prominente først, i dette tilfelle den kongelige personen. Noe annet vi innledningsvis bør kommentere er at dette er en muntlig tekst beregnet på framføring.  Jeg kommer litt tilbake til det muntlige senere. Hadia Tajik er fra Bjørheimsbygd, en liten bygd nord  i Rogaland, og det er rimelig at hun da hun holdt talen, brukte sin vanlige dialekt, altså at det er et avvik mellom den framførte teksten og manuset vi leser. Det ville virke kunstig og lite autentisk hvis hun ikke brukte dialekten vi forbinder med henne.

Om oppbygningen av teksten

Hvordan er talen bygget opp? Innen retorikken snakker vi om disposito, hvordan de ulike momentene er ordnet, og vi ser også på de viktigste innholdsmomentene avsender har valgt å ta med (inventio). Vi kan starte med å kommentere innledningen.  Innen retorikken har vi et begrep som heter exordium, og det handler om hvordan man starter talen.  Et viktig mål for mange som holder tale, er at de i starten av talen skal gjøre tilhørerne velvillige og vinne deres tillit og sympati.
I talen sin starter Tajik med å snakke om ekstraordinære kvinner som hun omtaler som “fantastiske forbilder” , og det rimelig at disse har vært tilstede på arrangementet. Hun slår fast at disse kvinnene “inspirerer oss”. Hun starter med å nevne kvinner i utlandet, men går så over til å også nevne norske. Hun nevner både kvinner som lever og har levd. Hun ser altså både tilbake på fortida  og på vår egen samtid. Hun går helt tilbake til 1800-tallet med Camilla Collet for så å nevne den pakistanske skolejenta Malala Yousafzai som ble skutt i hodet av Taliban fordi hun hadde blitt et symbol på jenter og utdanning. Forutsetningen for at eksemplene skal fungere, er at vi vet hvem de fleste av personene er, og hva de har stått for historisk.
Men så får talen et brudd. Hun begynner å snakke om det hun kaller for hverdagsforbildene som jo også er overskriften i teksten. Dette utgjør nesten to tredjedeler av teksten.  Hun snakker først bare om “kvinner” i sin alminnelighet. “Hverdagsforbilder er mor, søster, venninne, tante, datter.”  Hun bruker uttrykket “vanlige kvinner”, men så blir hun personlig når hun nevner sin egen mor. Hun går altså fra å bruke “vi” til det mer personlige “jeg”, og hun går så videre til å henvende seg til leseren, hun minner om at “Du er en hverdagsheltinne for noen andre”.  Uttrykket “heltinne” understreker at hun snakker til kvinner generelt.
Teksten avsluttes med at Hadia Tajik gratulerer med kvinnedagen.

Om etos

Tajik er selv beskjeden og fremhever ikke sin egen karriere på en skrytende eller brautende måte, men hennes egne prestasjoner og politiske karriere, gir henne en troverdighet når hun forteller om behovet vi har for forbilder. Hun som 2. generasjons innvandrer, som muslim,  som har vokst opp i en liten norsk bygd og som nå står som Norges kulturminister, har troverdighet (etos) når hun  sier at “I ord og handling former vi jenters og kvinners rolle.”, og hun hevder da at det var moren hennes som ved sitt eksempel som gjorde det mulig at en muslimsk jente fra Bjørheimsbygd ender opp som kulturminister. “Fordi hun var tøff, kunne jeg bli tøff. / Fordi hun jobbet hardt, ville jeg jobbe hardt. “
I en retorisk analyse som denne, spør vi jo om vedkommende er en faglig autoritet, og/eller om personen har god kunnskap og/eller erfaring om saken. Mange nordmenn vil kanskje ha en skepsis til en politiker med muslimsk bakgrunn, ikke minst fordi en del vil forbinde islam med kvinneundertrykking. Det er kanskje grunnen til at hun når hun velger å nevne utenlandske kvinner, nesten utelukkende trekker fram kvinner med muslimsk bakgrunn som har stått fram som kvinnesakskvinner i land som vi oppfatter som kvinneundertrykkende. Men - dette er likevel ikke en tale for eller mot islam. Eksemplene hun velger, må også forstås med hvor arrangementet hun taler på er, det er som vi har nevnt innledningsvis et arrangement på Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) hvor det flerkulturelle står i sentrum.

Hensikten med teksten

Hovedsynspunktet i teksten er at  det er viktig å ha forbilder. Argumentet er at forbildene inspirerer oss til hente det beste fram i oss selv og at vi trenger inspirasjon. Hun skriver: “...fordi hvis vi skal bli den beste utgaven av oss selv, trenger vi å se det beste i noen andre.
En egenskap, en ferdighet, et engasjement - som tenner en gnist i oss selv.” Får hun fram hovedsynspunktet sitt på en passende og overbevisende måte? Tjener talen sin hensikt? Forsøker hun å endre på tilhørernes synspunkter? Vi må tro at de som er tilstede på dette arrangementet i stor grad deler Tajiks tanker om kvinners viktige rolle i det norske og internasjonale samfunnet. Siktemålet hennes er antakelig mer å inspirere dem til fortsatt kamp for kvinners rettigheter enn å forsøke å endre synspunktene deres.  Hvis tilhørerne deler hennes verdier og oppfatninger, er det ikke nødvendig å argumentere for dem. Det er med andre ord en del som tas for gitt.  Hun bruker fortellinger og personlige eksempler som sitt hovedargument, og det er det vanskelig å argumentere mot. Samtidig må man spørre seg om det er mye generalisering, om viktige moment er utelatt.
Kan vi si at hun bruker skjult argumentasjon mer enn logos (åpen argumentasjon)? Spiller hun på våre følelser, drømmer  og ubevisste ønsker? Noen vil kanskje beundre Tajik, og ha et ønske om å bli som henne. Hun spiller kanskje på noens dårlige samvittighet, ved å minne dem på deres moralske ansvar for å være forbilder for dem man står nær. Det å å bruke eksempler som er nær mottakerne, gjør det lettere for tilhørerne å identifisere seg og å ta innholdet i teksten til seg. Vi må si at hun på denne måten ved sine eksempler og fortellinger, bruker patos mer enn logos. Samtidig er det en kort tekst, der begrunnelsene og forklaringene må bli korte og overflatiske. Dette er ingen grundig analyse av de kulturelle forutsetningene for hva som er viktig for den rollen kvinner ender med å spille i det norske samfunnet.

Virkemidler i teksten

Teksten har et muntlig preg. Det er korte setninger, av og til ufullstendige, ikke slik vi vil finne i en artikkel eller leserinnlegg. Hun skriver for eksempel “Fra Camillia Collett til Gro Harlem Brundtland. / Fra Fernanda Nissen til Shabana Rehman.”  Det er mange forholdsvis korte avsnitt. Jeg har tidligere vært inne på at teksten slik vi leser den, er på bokmål, men antakelig ble framført på Tajiks dialekt. Det å bruke dialekt, er viktig med tanke på det personlige og autentiske preget. Det er likevel forståelig at manus bruker en skriftform som er lett tilgjengelig for alle.  Vi snakker altså nå om den språklige utformingen av teksten, det vi kaller for elocutio. Et virkemiddel som hun bruker mye, er gjentakelser. “Til å stå på, til å si fra, til å jobbe hardt.”  Et annet eksempel er når hun beskriver hverdagsforbildene.  Fire ganger innleder hun en setning med “Det er kvinner som....” Et annet eksempel:
“Den standarden var at det er du som bestemmer hvem du er, ingen andre, ingens baksnakking, ingens rykter, ingen andre menneskers ord eier deg.”
Språket ellers er ganske nøkternt og saklig, uten mye bruk av bilder og sammenlikninger, men noe er det. Hun bruker kontraster, når hun setter hverdagsforbildene opp mot “Wonder woman”.  Det er vakkert når hun snakker om å være “døråpner” om å “åpne hennes hode og hjerte for tanken om hva som er mulig i hennes liv.” Det er vel den eneste metaforen Hadia Tajik bruker. (Hvis du ønsker å gå dypere inn i virkemiddelbruken, sjekk Gyldendals side!)

Oppsummering

Vi kan oppsummere med å se på den retoriske situasjon (kairos). Hvem er avsender, hvem er mottaker, hva er det ved stedet talen holdes og tidspunktet for talen (8. mars - kvinnedagen) som legger rammer og begrensinger for hvordan talen kan og bør utformes? Den røde tråden i teksten er hvordan vi er forbilder for hverandre, og i denne teksten er “vi” kvinner. Fra å starte med å se på de store navnene som har laget overskrifter i historiebøkene, handler de siste to tredjedelene av teksten om “hverdagsforbilder” eller vanlige kvinner. Talen er ment å minne om  at alle kvinner har et individuelt ansvar for hvordan de kan åpne men også lukke dører for andre kvinner. Det sterkeste argumentet  for dette, er da Tajiks egen historie om den betydningen mora har hatt for henne. Det kan passe å avslutte med å si noe om aptum = “høvelighet”. Vi må kunne si at den lette muntlige formen i talen passer godt til denne teksten som langt på vei er et personlig vitnesbyrd om kulturministerens eget liv.

12 kommentarer:

 1. Når du i teksten bruker uderoverskrifter, og skriver "det kan passe å avslutte med å skrie noe om aptum", er dette en integrert del av selve analysen, eller ment som veiledning til hvordan vi skal disponere teksten, og hvilke elementer vi skal ha med hvor?

  SvarSlett
 2. Normalt vil jeg ikke bruke underoverskrifter, men det er her ment for å tydeliggjøre strukturen.

  SvarSlett
 3. Jeg deler dette vitnesbyrdet til partnere som lider i forholdet sitt fordi det finnes en varig løsning.

  Mannen min forlot meg og våre 2 barn for en annen kvinne i 3 år. Jeg prøvde å være sterk bare for barna mine, men jeg kunne ikke kontrollere smertene som plager hjertet mitt. Jeg ble såret og forvirret. Jeg trengte hjelp, så jeg forsket litt på internett og kom over et nettsted der jeg så at Dr. DAWN ACUNA, en trylleformler, kan hjelpe til med å få elskere tilbake. Jeg tok kontakt med henne og hun ba en spesiell bønn og trollformler for meg. Til mine overraskelser kom mannen min hjem etter 3 dager. Det var slik vi ble gjenforent igjen og det var mye kjærlighet, glede og fred i familien.

  Du kan også kontakte Dr. DAWN ACUNA for rask løsning.
  1) Hvis du vil gjenforenes med kjæresten din.
  2) Hvis du trenger fred/ glede/ lykke i ekteskapet ditt.
  3) Hvis du ønsker å behandle infertilitet.
  4) Hvis du ønsker å kurere noen form for sykdom, kreft/hiv/blokkrør/etc.
  5) Hvis du ønsker å tiltrekke deg noen inn i livet ditt.
  Whatsapp: +2348032246310
  E-post: dawnacuna314@gmail.com

  SvarSlett
 4. Vi har nylig gjort opp, selv om det var vanskelig. Det har gått mer enn en måned nå, og alt føles som om det er tilbake til det normale. Han har begynt å behandle meg bedre, og det har vært en helbredelsesprosess for oss begge. Marerittet som hadde vart i nesten 2 år før vi slo opp er endelig over. Det er som om vi ble forelsket på nytt! Vi har begge lagt fortiden bak oss, og prøver å gå videre – og for første gang på lenge ser fremtiden mye lysere ut. Jeg kan ikke uttrykke med ord hvor takknemlig jeg er Ilekhojie! Det er som om vi endelig har gjenoppdaget de tingene om hverandre som gjorde at vi ble forelsket i utgangspunktet. All bekymring og stress har rett og slett forsvunnet. Takk Dr Ilekhojie for at du reddet mitt ødelagte ekteskap og brakte mannen min tilbake til meg!". Jeg og mannen min bor lykkelig sammen igjen.. Alt takket være Ilekhojie. E-posten hans. E-post: (gethelp05@gmail.com) Ring eller Whatsapp +2348147400259

  SvarSlett
 5. Jeg ble betalt 40 euro per time på jobben, og det var en stressende jobb, jeg søkte på nettet etter en bedre jobb da jeg så vitnesbyrd om hvordan Dr Ilekhojie hjalp folk med å vinne et lotteri. Jeg har ikke spilt lotteri før, så jeg lurte på hvordan det fungerer, jeg snakket med Dr Ilekhojie via tekst: +2348147400259 og ba om hjelp til å vinne lotteriet også. Han svarte og ba om mitt navn og bilde, han sa at det var nødvendig å utføre trolldommen. Jeg gjorde som han instruerte og gjenstandene ble kjøpt for å utføre trolldommen, etter trolldommen ga han meg et lotterinummer og en nettside som ble avslørt for ham. Jeg spilte lottotallene og to dager senere fikk jeg en e-post om at jeg vant $11 millioner euro (11 000 000). Jeg trodde det var en spøk, men se, jeg fikk betalt uten stress. Dr Ilekhojie er en stor synsk, bli med meg takk ham via SMS/ring: +2348147400259 eller e-post: gethelp05@gmail.com)

  SvarSlett
 6. Investering med Anderson Carl Asset Trade har været den største ting, der nogensinde er sket for mig, jeg sætter så stor pris på ham for hans gode arbejde over for investorer, fordi han gav os muligheden for at tjene penge ugentligt gennem deres investeringsplatform. Jeg investerede 100 dollars for ca. 7 dage siden. modtaget 1.650,00 $ fortjeneste. Tillykke til mig, fordi jeg er glad, og jeg lægger mere. Jeg kan ikke sige mindre om denne platform, de har været så fantastisk. Hvis du vil begynde at tjene penge på bitcoin-investering i dag, er Anderson Carl Asset Trade alt, hvad du behøver
  Kontakt på
  e-mail: andersoncarlassetrade@gmail.com
  Whats-app: +1(252)285-2093

  SvarSlett
 7. Jeg er her også og setter pris på det gode arbeidet til DR WALE. Da jeg trodde det var over i livet mitt, var det da denne flotte mannen kalt DR WALE kom meg til unnsetning. Jeg hadde alvorlige problemer med mannen min, at han sender inn et skilsmissebrev som forteller meg at han vil skilles fra meg. Det gjør at jeg mister litt fokus på arbeidsplassen min, noe som gjorde at sjefen min ga meg et sparkebrev, og det blir verre for meg. Ikke før denne dagen fortalte en god venn av meg hvordan DR WALE hjalp henne med problemet hennes. Så jeg tok motet til å kontakte DR WALE og fortalte ham alt. Alt han gjorde for meg var at han trollbandt meg som gjorde at mannen min aldri ble skilt fra meg igjen, og sjefen min på jobben ringte meg tilbake for å begynne å jobbe igjen. nå lever jeg og mannen min lykkelig sammen. Du kan kontakte DR WALE på WhatsApp/Viber +2347054019402 ELLER
  drwalespellhome@gmail.com

  SvarSlett
 8. vil bare dele anmeldelsen min om den kraftige trylleformularen DR WALE mannen min søkte om skilsmisse etter ni gode år med ekteskap, det var vanskelig for meg og barna. Jeg gjorde alt jeg kunne for å redde ekteskapet mitt og familien min, men alt mislyktes før en venn av mine fortalte meg om det fantastiske arbeidet til DR WALE. Jeg kontaktet ham og han forsikret meg i løpet av noen uker vil alt være bra, virkelig innen noen uker til min største overraskelse kom mannen min hjem og han gikk på kne og gråt og ba meg om tilgivelse Jeg er så glad akkurat nå tusen takk DR WALE, En melding til ham i dag kan endre livet ditt også til det bedre. WhatsApp/Viber: +2347054019402 eller e-post: drwalespellhome@gmail.com

  SvarSlett
 9. Hei seere på nettet, jeg er her for å dele mitt vitnesbyrd om hvordan jeg ble hjulpet til å få min kone tilbake. Jeg var en juks og min kone tok meg flere ganger. Jeg prøvde å fikse meg selv og hver gang endte jeg opp med å jukse om og om igjen. Jeg skjønte vel ikke hva hun betydde for meg før hun hadde forlatt meg alene. Jeg begynte å finne en måte å få henne tilbake på, men ingenting ser ut til å fungere perfekt før jeg kom over en artikkel om DR WALE som hjalp mange mennesker globalt med å få tilbake forholdet. Jeg tok kontakt med ham på WhatsApp-nummeret hans via +2347054019402, og han forsikret meg om at min kone vil komme tilbake til meg innen noen uker med hans kraftige magi, og jeg betalte noen euro for materialene som trengs for arbeidet. Overraskende nok kom min kone hjem etter noen uker og sa at hun fortsatt elsker meg, og jeg sverget å aldri være utro mot henne lenger. Alt takket være DR WALE. WhatsApp/Viber: +2347054019402 eller drwalespellhome@gmail.com

  SvarSlett
 10. EN FLOTT SPILLER DR WALE SOM HJELPER MEG TA TILBAKE MIN EKS-KJÆREST.
  Er så glad for å vitne om en flott trylleformler som hjalp meg da alt håp var ute for at jeg skulle forene meg med min ekskjæreste som jeg elsker så høyt. Jeg hadde en kjæreste som elsker meg så høyt, men noe forferdelig skjedde med forholdet vårt en ettermiddag da venninnen hennes som alltid prøvde å komme til meg prøvde å tvinge meg til å elske med henne bare fordi hun var sjalu på venninnen sin at jeg datet og på scenen gikk kjæresten min bare inn og hun trodde vi hadde noe spesielt å gjøre sammen, jeg prøvde å forklare ting til henne at vennen hennes alltid har sagt til henne at vennen hennes alltid vil gjøre dette med meg, men jeg har ikke alltid lyst til henne. fiender til hverandre, men hun trodde meg aldri. Hun slo opp med meg og jeg prøvde ganger uten tall for å få henne til å tro meg, men hun trodde meg aldri før jeg en dag hørte om DR WALE og jeg WHATSAPP ham og han svarte meg så vennlig og hjalp meg med å få tilbake det vakre forholdet mitt som allerede var borte i to måneder. WhatsApp/Viber: +2347054019402 eller
  Send ham en e-post på: drwalespellhome@gmail.com

  SvarSlett
 11. Dette er fantastisk!

  Mannen min er endelig tilbake til meg med så mye kjærlighet og respekt enn jeg noen gang hadde forventet. Med hjelp fra Dr Ilekhojie og forsoningsritualet fra hans forfedre, er mannen min tilbake etter så mange måneder med å ha bedt om skilsmisse. Først da vennen min ba meg kontakte Dr Ilekhojie for å få hjelp, trodde jeg at det ikke kom til å ende bra fordi jeg aldri trodde han kunne hjelpe etter å ha tapt penger med tidligere. Han forklarte meg tydelig og sørget også for at alt ble gjort fredelig og raskt. I løpet av nøyaktig 3 dager etter forsoningsritualet kom mannen min, som ikke har besvart telefonene mine på flere måneder, innom huset og ba oss om å avbryte skilsmisseplanene og bli en lykkelig familie igjen. Det har gått 2 måneder nå og ting blir bedre for hver dag som går. Takk Dr Ilekhojie for hjelpen. Du kan også få hjelp med ham. Telefonnummer/Whatsapp +2348147400259 eller e-post: gethelp05@gmail.com

  SvarSlett
 12. Jeg tok nesten livet mitt på grunn av mannen min som forlot meg og sluttet å ringe. Han sa at han ikke elsker meg lenger, jeg prøvde å tigge ham, men han vil ikke svare meg før vi hadde en kamp og slo opp i seks måneder, etter det innser jeg at jeg ikke kan dra uten ham. Jeg prøvde alt mulig for å få ham tilbake, men mislyktes. inntil jeg kom over denne mannen som heter DR WALE på nettet, kontaktet jeg ham og fortalte ham alt som har skjedd mellom meg og mannen min før vi skilte oss. Han spurte meg ikke så frykte at alt skal bli bra igjen. han ba meg betale for gjenstander som han ville brukt til å forberede kjærlighetsformularet for meg, og jeg betalte og fulgte alle råd og instruksjoner han ga meg. Etter å ha hjulpet meg med en kjærlighetsform, og se, kom mannen min tilbake innen en uke. ba meg om tilgivelse, jeg ble så overrasket over at trollformler som DR WALE fortsatt eksisterer. Hvis noen her trenger litt hjelp, med all oppriktighet, kontakt DR WALE i dag via WhatsApp/Viber: +2347054019402 eller e-post: drwalespellhome@gmail.com
  Du er faktisk den beste DR WALE takk for at du gjorde hjemmet mitt til et lykkelig hjem igjen. Jeg kan aldri slutte å snakke om deg sir. han er virkelig en flott mann, du kan kontakte ham for løsning for alle slags problemer som
  (én) lotteriformidling
  (to) eks tilbake
  (tre) bli gravid
  (fire) kur for enhver form for sykdom, sykdom og infeksjon
  Og mange andre kontakter denne flotte mannen i dag og får din
  Problemer løst 100%

  SvarSlett