søndag 27. mai 2018

Eksamensoppgaver norsk hovedmål våren 2018fredag 25. mai 2018

Sidemålsoppgaver norsk våren 2018 (24. mai)
Udraget nedenfor er hentet fra boka Lothepus - Går det til helvete, så går det til helvete. (Oslo: Samlaget, 2017). Boka er skrevet av Finn Tokvam.