søndag 29. januar 2012

Hva er god bruk av presentasjonsverktøy?

Hva er egentlig god bruk av Powerpoint? Som elev vil du bruke dette i ulike sammenhenger, og dette meste jeg ser av bruk av Powerpoint, Keynote eller tilsvarende, viser at de fleste har et lite gjennomtenkt forhold til dette verktøyet. Her er noen tips:

1.  Ha lite tekst på lysbildene (selv om en bruker presentasjonsverktøy så er det den muntlige teksten som er det bærende elementet, teksttunge lysbilder fungerer dårlig. )
2.  Bruk emneord eller overskrifter  med 84 punkt skriftstørrelse
3.  Må man bruke kulepunkt? (Svaret er nei)
4.  Hvilke detaljer bør/må man ta med på lysbildet? Hvis man snakker  om Ibsen, er det nødvendig å ramse opp alle stykkene til Ibsen på lysbildet?
5.  Skriftstørrelsen på brødteksten bør være minimum 42 p. - helst større
6.  Det er faktisk mulig å ha lysbilder med bare ett ord
7.  Det er faktisk mulig å ha lysbilder uten tekst i det hele tatt!!
8.  Det kan være en ide å bruke helt tomme lysbilder innimellom. Det gjør at publikum ikke henger seg opp i det forrige lysbildet som du egentlig er ferdig med.
9.  Hvis mulig, bruk fjernkontroll. Det gjør at foredragsholderen ikke behøver å stå låst ved datamaskinen.
10.          Jobb med manus, tenk på hva du skal si. Det er det viktigste. Lysbildene er supplement.
11.           Vurder om du er tjent med å bruke malene som gjerne presentasjonsprogrammene «byr på».  En del maler er overforbrukte og virker stereotype (man får følelsen av å ha sett presentasjonen tidligere).
12.          Tenk på hvordan tekst og lysbilder skal utfylle, gjenta, forsterke det du sier. Bruk tid på å finne passende  illustrasjoner, ikke ta det første og det beste. Bilder kan forklare (logos), bilder kan utdype, bilder kan skape assosiasjoner, bilder kan røre oss dypt følelsesmessig (patos), bilder, fargebruk og layout peker tilbake og forteller noe om talerens estetiske sans (ethos) og evne til å velge «rette» virkemidler. 
13.          Clipart-bilder kan virke «billige». Bør jeg som presentatør bruke tid på å utvikle min egen grafiske design? Er jeg flink nok? Har jeg de nødvendige verktøyene? I forhold til clipart vil jeg si at billeddatabasen på Flickr.com er langt å foretrekke. 
14.          Bildene må ha god kvalitet.  En bør ikke bruke bilder i dårlig oppløsning.  Bruker jeg et bilde i dårlig oppløsning, bør jeg understreke hvorfor jeg likevel valgte å bruke det, og at det ikke var uttrykk for likegyldighet eller forakt for tilskueren.
15.          Vurder om du bør kommentere bildene du bruker. «På bildet ser vi.....». «Dette bilder viser hvordan.....».  (Husk det skal være et logisk samspill mellom tekst, tale og bilder)
16.          Mørk bakgrunn på lysbildet kan kun brukes kun hvis man har et lyssterk dataprosjektør og/eller et mørkt rom.  Men generelt er svart, knallrødt eller  andre mørke bakgrunnsfarger slitsomme for tilskueren i lengden, og bare noe man unntaksvis bør bruke. 
17.           Det bør være stor kontrast mellom skrift og bakgrunn, lysegrønn tekst oppå mørkegrønn tekst (eller omvendt) er ikke tilskuervennlig. (Man skal være vennlig innstilt til tilskuer/tilhører, og på en best mulig måte tilrettelegge for en god lytte- og seeropplevelse)
18.           Program som Powerpoint, byr på lyder. Man legge inn applaus, lyden av maskingeværskyting, eksplosjoner osv. Som hovedregel synes jeg dette blir slitsomt og/eller banalt.
19.           Bruk av animasjon? En kan f.eks. få punktene i en kulemerket liste til å komme inn ett og ett. Det er den enkleste og vanligste formen for animasjon. Finn ut hva ditt program kan gjøre hva animasjon angår. Diskuter med andre om animasjonen bare virker forstyrrende, eller om det har en funksjon. Animasjonen styrer tilskuerens oppmerksomhet.  I hvilken retning?
20.           Å legge tekst oppå bilder kan fungere, men det kan også føre til at teksten blir vanskelig å lese. Tekst som er vanskelig å lese (fordi den er for liten eller f.eks. fordi bakgrunnen forstyrrer), viser manglende presentasjonsteknikk.
21.           En god presentasjon er en presentasjon som tjener sitt formål, den skal bl.a. overbevise tilhørerne om at den som fremfører har innsikt, er troverdig, har «peiling». Den har altså med presentatørens «ethos». En nølende og stotrende opplesning av noe som minner om en lett omskrevet wikipedia-artikkel, styrker ikke talerens ethos.
22.           Skrivefeil på en presentasjon forteller om slurv og hastverk. En presentasjon skal ha  null - 0 skrivefeil.
23.           Bruk jevnlig litt tid på å sette deg inn i presentasjonsprogrammet ditt. På Youtube og på hjemmesidene til programmene vil du finne interaktive demonstrasjonssider der du kan få inspirasjon og ideer til god bruk av ditt presentasjonsprogram. Lær deg nye triks. Hele tida. Vær kreativ. Utvikle din stil.[1] Eng. «templates»
[2] Jeg kommer mer inn på rettighetsproblematikken seinere i boka, en kan ikke ta hvilke som helst bilder på Flickr og bruke på hvilken som helst måte.

torsdag 26. januar 2012

Husk påmelding på privatistweb.no

Du må ha visakortet klart. Påmeldingen er nemlig ikke gyldig uten at du samtidig betaler. Kodene for norsk
NOR1211, NOR1212  (sidemål) og NOR1213 (muntlig). De som arrangerer eksamen viser liten velvilje for dem som glemmer påmeldingsfristen som i mitt fylke er 1. februar.

Min erfaring er at svært mange klarer å melde seg på, men så gjør de av ulike grunner lite før det nærmer seg. Man har jo annet å styre med. Du trenger å lage en forpliktende og god arbeidsplan for deg selv - gjør det i dag!