torsdag 17. oktober 2013

Dette kjennetegner vinnerskallene? Peptalk for deg som vil videre.

Å jobbe som privatist er gjerne en ensom sak der man er sin egen sjef, der man skal takle det å styre tida, planlegge og jobbe godt og systematisk. Så når du er privatist, lærer du ikke bare faget, du lærer noe om det vi kan kalle for egenledelse, det er en viktig erfaring. Her er det viktig å dra lærdom av både seire og nederlag.
Fra Magasinet uke 41 (2013)

Magasinet /Dagbladet, hadde en artikkel om idrettsutøvere som gjør det ekstremt bra, eksempelvis Petter Northug jr (ski) og  Suzann Pettersen (golf). De er selvsagt i en særklasse, også sammenliknet med topputøvere, men du som er elev/student/privatist deler noe med idrettsutøverne, du setter mål og delmål, og du konkurrerer med deg selv og andre. Du måles på dine prestasjoner!
Det er lett å bli deprimert av alle andre som gjør det bra, men vi har noe å lære av det som Magasinet/Dagbladet kaller for vinnerskallene. Jeg kommenterer noen av punktene

  • Gode forberedelser og hardt arbeid.
Vi glemmer at de som står på seierspallen har jobbet i årevis for å nå målet sitt. Skal du gjøre det bra på en eksamen eller i et fag, så krever det systematisk arbeid. Ikke at du begynner å jobbe med faget 2 uker før eksamen.

  • De ("vinnerskallene") tør å sette høye mål.
Å tenke negativt er noe i retning av å gi opp før man har prøvd. Hvilke tanker preger din underbevissthet? Tenker du at du kommer til å få det til, eller tenker du at det er like greit å gi opp - før jo heller?


  • Utvikling motiverer dem
Det er viktig å sette seg delmål. Noen fag innebærer at man skal lese flere tusen sider og ta den ene eksamenen etter den andre. Det er viktig å dele opp pensumet i mindre biter, og så glede seg over hvordan man jobber seg skritt for skritt gjennom. Jobber du systematisk, vil oppleve resultater. Resultater vil motivere deg for videre jobbing.

  • De søker ut av komfortsonen
Å søke utfordringer vil si at man beveger seg ut på glattisen, at man forsøker på noe man ikke har prøvd før. Det er skummelt. Noen vil ha en rutinejobb uten overraskelser, mens andre klarer å overvinne sin frykt for det ukjente og for det å mislykkes. Kanskje du er så heldig at noen utfordrer deg og noen har tro på deg? Kanskje du er hjelpepleier, og så sier noen til deg at du burde jammen ta sykepleien? Da må du ut av den trygge lune komfortsonen, men du er inspirert av at noen ser muligheter i deg.


  • Vinnerskallene overvinner frykten for å mislykkes
Kontrolleres vi av frykten, eller overvinner vi den? Det at du har googlet deg inn på sida mi, er vel fordi du ønsker å gjøre noe med din egen situasjon. Du har kanskje mislyktes tidligere med norskfaget, men du har overvunnet din egen frykt, og du planlegger å gå opp til eksamen. Flott! Du har gjort noe med din egen frykt.

Lykke til!

Leif Harboe (som har utviklet norsk for vgs på Campus NooA  Jeg har også skrevet boka Norsk på 30 dager.