mandag 22. februar 2016

Tilbud - halv pris

Tilbud på den trykte 1. utgaven av   Norsk på 30 dager så lenge restopplaget holder, bare  169.- (inkludert porto). Jeg har ca 13-14 eksemplarer igjen  (mai. 2016) ((Den nye utgaven koster 339.- inkludert porto)
Du bestiller på mail og merker mailen med "tilbud 1. utgave Norsk på 30 dager".
Bestilling mailer du til bestilling@sporisandforlag.no