onsdag 18. desember 2013

Den første norskstudenten på Campus NooA

Les mer om Campus NooA og studenterfaringer her.

fredag 6. desember 2013

Eksamen norsk skriftlig høsten 2013

Sjekk boka Norsk på 30 dager. Det er en håndbok for privatister som tar norsk på egenhånd, men vil også være nyttig for elever.
Du kan kjøpe boka her . Er du hovedsaklig interessert i det som går på forberedelser til norsk muntlig, har jeg laget en egen ebok for det. Foreløpig introduksjonspris 49 kr.

Du hadde kanskje eksamen i hovedmål og/eller sidemål nå i november/desember (2013). Oppgavene tok utgangspunkt i den gamle læreplanen. Nytt for våren 2014 er at en på både hovedmål og sidemål får kortsvars- og langsvarsoppgave. Les mer om det her.
Når det gjelder oppgavene, skal jeg legge ut dem (minus vedlegg pga. copyrighten). Men litt sier jeg allerede nå. Utdanningsdirektoratet har passordbeskyttet oppgavene som ligger her, men det er ikke spesielt vanskelig å finne passordet. (Fagkoden for norsk st. forberedende er NOR1211 og NOR1212)

Hovedmål 26.11. 2013

Det var både kortsvars- og langsvarsoppgave. I kortsvarsoppgaven skulle man kommentere bruk av etos, logos og patos i en tekst.

Oppgave 1. For å løse den på en god måte, burde man ha god tekstforståelse og innsikt i den modernistiske skrivetradisjonen.
Oppgave 2. Novelleskriving! Det er ikke hvert år man får lov til det. Noen kreative eksamenskandidater syntes sikkert det var kjekt!
3. En oppgave som krevde at man hadde peiling på argumentasjon
og
4. En oppgave som gikk ut på å tolke og sammenlikne et bilde og et dikt. Har du lært noe om virkemidler i bilder?

Lette oppgaver? Nei, jeg vil si at dette var krevende oppgaver som viser om man har peiling på det norskfaglige.


Sidemål 2. desember

Også her var det bare fire oppgaver, men ingen kortsvarsoppgave.
Oppgave 1. Her fikk man ulike tekster som tilhører det vi kaller for folkediktinga (eventyr, folkevise og sagn). En trenger her sjangerkunnskap.
Oppgave 2 gikk ut på å analysere et folkeeventyr og vurdere om Askeladden representerer verdier som har betydning i samfunnet i dag. Her må du altså vise at du klarer å reflektere og filosofere. Men man må begrunne påstandene en kommer med.
Oppgave 3 hadde to reklamer (sammensatte tekster). De skulle analyseres og sammenliknes, og en skulle si noe om hvorvidt reklamene fungerte. Da må en selvsagt vurde form og innhold, målgruppe osv. og komme med begrunnede synspunkter.
Oppgave 4. Retorisk analyse av en tekst skrevet av Bård Tufte Johansen. Jeg antar det er en tekst som også kan finnes på nett, f.eks. her.

Erfaringen min er at de fleste vil ha glede av veiledning slik at man ikke ender opp med å jobbe i blinde. Sjekk for eks.videregående skole på nett hos  Campus NooA eller gjør en avtale med meg om  veiledning i forhold til skriving. Noen forsøker både 2 og 3 ganger med dårlig resultat. Noen timer med veiledning kunne her forhindret de dårligste resultatene.