lørdag 12. mars 2011

Spør!

Spør læreren! Be han eller hun forklare deg hva du må gjøre for å bli bedre i norsk og for å få bedre karakterer. Vis at du vil anstrenge deg for å følge de rådene du får. Be om en liten "treningsplan" som du så følger opp. Mange lærere vil når du viser at du følger rådene på en seriøs og oppriktig måte, lese tekstene dine nøyere, og jeg tror at din innstilling kan være med på å gi uttelling karaktermessig. Men en bør ikke vente til langt ut på våren i 3. klasse. En må tenke langsiktig her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar