fredag 24. april 2015

Om muntlig eksamen for elever - reglene som gjelder våren 2015

Her er en liten oppsummering av ordningene  som gjelder muntlig eksamen, inkludert norsk, for elever i videregående skole

.
Opplysningene er hentet fra Utdanningsdirektoratets nettsider. Dette er med utgangspunkt i reglene som gjelder våren 2015.

 • Det er ikke muntlig eksamen på mandager eller etter helligdag (f.eks. 2. pinsedag). Grunnen er at det ville gitt de elevene som kom opp på en mandag eller etter helligdag, to dager "ekstra" forberedelsestid. Slik var det nemlig før! Nå skal alle ha like lang tid.
 • Du får beskjed 48 t. før  eksamensdagen  hvilket fag du kommer opp i i muntlig eksamen. 
 • 24 t. før skal du få et tema eller en problemstilling. Så skal du lage en presentasjon om dette temaet/problemstillingen. Temaene/problemstillingene du får oppgitt skal være så omfattende slik at får anledning til å vise bred kompetanse. Nå må du likevel regne med at under samtalen etter din presentasjon, at sensor vil trekke inn ulike deler  av læreplanen. Målet er at du skal vise det man kaller for "bred kompetanse". 
 • Selv om temaet/problemstillingen er omfattende, vil det være rimelig at du i din presentasjon avgrenser og vektlegger noe mer enn andre ting. Husk - du har jo veldig kort tid til presentasjonen din. En slik avgrensning bør være i samråd med læreren som veileder deg på forberedelsesdagen.
 • I reglene står det at du skal være på skolen denne dagen, men det viktigste er at du skal ha tilgang til en faglærer som du skal kunne spørre. Hvor mye hjelp du får, vil nok variere mye fra lærer til lærer. Uansett, det er jo du som skal lage presentasjonen, men be om råd, sjekk at du er på rett spor og at du har forstått problemstillingen.  Be om å få utdypet hva samtalen etter presentasjonen kan gå ut på slik at det du får av spørsmål ikke oppleves som totalt overraskende. 
 • Forhåpentligvis har du god oversikt over stoffet. Du har vel systematisert det du har lagret av nettsider og notater slik du i en litt stresset forberedelsesfase, ikke behøver å stresse med å finne fram til alt stoffet? 
 • Kildene som du selvfølgelig oppgir, vil de fleste ha på det siste lysbildet. Kildene forteller noe om hvordan du har jobbet, og om du har vist evne til kritisk vurdering i forhold til det som du anser som troverdige og relevante kilder. Du kan bli bedt om å begrunne valg av kilder.
 • 2/3 av tida skal normalt brukes til en samtale om innholdet i presentasjonen, og da bør presentasjonen normalt ikke vare mer enn 10 minutter. Går du utover det, kan du risikere å bli avbrutt. Kanskje din faglærer synes det er ok at du får holde på litt lenger? Avklar dette før du lager presentasjonen.  Ofte er ikke problemet at man har for lite stoff, men at man har for mye på hjertet. 
 • Det står at presentasjonen, det som er produsert i forberedelsestiden  (f.eks. Powerpointen) ikke er en del av vurderingsgrunnlaget. Her er man kanskje engstelig for at noen får mye hjelp til å lage flotte presentasjoner? Når det er sagt, vil en slurvete presentasjon full av skrivefeil, gi et inntrykk av at eleven ikke har forberedt seg skikkelig. Bruk alt du har lært om presentasjonsteknikk, og lag en fin presentasjon - uten skrivefeil. 
 • Normalt er det faglærer som eksaminerer. Sensoren skal komme fra en annen skole.
 • Muntlig eksamen kan oppleves ubehagelig, nesten som et forhør. I reglene til Utdanningsdirektoratet står det imidlertid at spørsmålene som stilles, skal gi deg anledning til å vise kompetanse, og sensor skal lete etter det du kan, ikke det du ikke kan.  Spørsmålene og samtalen skal imidlertid være knyttet til temaet eller problemstillingen du har presentert. 
 • Ordningen med 24 timers forberedelsestid og presentasjon gjelder i utgangspunktet ikke privatister, men det er i så fall opp til den enkelte fylkeskommune å avgjøre om man ønsker at også privatister skal ha ordningen med presentasjon.
 • Klage? Du kan klage på det som kalles for formelle feil. Formelle feil kan for eksempel være for sen beskjed om fag, dårlig opptreden fra sensor eller at sensor legger vekt på for eksempel innsats. Blir klagen godkjent, blir eksamen annulert. Du vil da få ny eksamen, men det blir gjort et nytt "trekk", og det er ikke sikkert at du kommer opp i samme fag som sist.
 •  
  Kjøpes på ebok.no

søndag 29. mars 2015

Tilbud! Gjelder ut april.

Det er ikke  lenge til eksamen, og jeg har ikke veldig mange av den trykte versjonen av Norsk på 30 dager på lager heller. Jeg slår til med et tilbud der du får den trykte versjonen av Norsk på 30 dager + ebokversjonen av Norsk på 30 sider for bare 270 kroner (inkludert porto). (Ordinær pris 349 kroner)
Tilbudet gjelder ut april så lenge lageret rekker.
Send meg en mail hvis du ønsker å slå til (vis til april-tilbudet). (epost: sporisand@gmail.com)

tirsdag 24. mars 2015

Norsk på 30 sider - i salg nå

Da er eboka Norsk på 30 sider å få kjøpt på ebok.no.

Norsk er et omfattende fag, og det kan være vanskelig å få oversikt. I boka Norsk på 30 sider har jeg forsøkt å gi deg oversikt over viktige hovedpunkter. Kanskje er du privatist og skal opp i både muntlig og skriftlig?
Kanskje er du vanlig elev som føler at du drukner i et enormt pensum? Da er boka nyttig for deg. Noe av stoffet er i stikkords form.
For tida ligger boka på topplisten på ebok.no!
Pris: 79 kroner
(Den andre boka mi, Norsk på 30 dager handler mer om hvordan jobbe med norskfaget, hvordan lage en god plan, lenker til videoleksjoner tips til studieteknikk og arbeidsmåter osv. Norsk på 30 sider er et forsøk på å komprimere og forenkle sentrale områder i norskpensumet)
Topplisten til ebok.no 20. april 2015

tirsdag 10. mars 2015

Kreative tekster - en smakebit fra boka Norsk på 30 sider

Om et par uker kan du kjøpe boka Norsk på 30 sider. Norsk er et omfattende fag, og det kan være vanskelig å oversikt. I denne korte boka har jeg forsøkt å gi deg oversikt over viktige hovedpunkter. Kanskje er du privatist og skal opp i  både muntlig og skriftlig? Kanskje er du vanlig elev som føler at du drukner i et enormt pensum? Kanskje du skal opp i muntlig, og har 30 minutters forberedelsestid? Da er boka nyttig for deg.

Denne boka vil blant gi deg korte "oppskrifter" i:
   hvordan tolke dikt og noveller
   hvordan skrive en retorisk analyse
   hvordan analysere en sammensatt tekst
   hvordan skrive en kreativ tekst
Videre finner du kortfattede oversikter over
   litteratur- og mediehistorien
   språkhistorien

Boka vil først foreligge som ebok, og den vil koste 99 kroner. Senere i løpet av året vil den også bli trykket opp.

Her er en liten smakebit fra boka. (Det er et utkast - kan komme endringer!)

Om å skrive kreative tekster

Mens man før fikk beskjed om at man kunne velge mellom skrivesjangrene kåseri, essay eller novelle, brukes nå begrepet “kreativ tekst”. Høsten 2014 kunne man f.eks. velge følgende oppgave:

Nedenfor finner du noen generelle råd om kreative tekster, og deretter spesifikke tips og råd om kåseri og essay. Jeg går ikke inn på novelleskriving.

 •  Det at teksten skal være kreativ, fritar deg ikke fra rettskrivingsreglene. Skriv korrekt bokmål eller nynorsk.
 •  Hvis  du ikke har øvd deg på å skrive essay, kåseri eller novelle, så er det risikabelt å gjøre dette for første gang på eksamen. Dette er noe du bør ha trent på og fått veiledning i før eksamen.
 •  Selv om du ikke skal oppgi sjanger, tror jeg det er lurt å velge en tekst som enten er kåseri, essay eller novelle, ikke noe midt i mellom.
 •  Kreative tekster behøver ikke å ha den samme logiske og  strukturerte oppbygningen som en artikkel-tekst. Men de skal heller ikke være tilfeldig og usammenhengende.
 •  Du vil ofte få beskjed om å ta utgangspunkt i en eller flere tekster. Det vil si at det må være en sammenheng mellom din tekst og tekstene som er lagt ved. For å tydeliggjøre sammenhengen, kan du sitere fra tekstene eller refere til noe som er sagt i de andre tekstene.
 •  Mens en artikkel eller f.eks. en diktanalyse bør være presis og entydig, vil den kreative teksten kunne være flertydig og åpen.
 • En god kreativ tekst viser at du er bevisst på hvordan du kan bruke språklige virkemidler og at du unngår klisjeer. Språklige virkemidler kan være gjentakelser, metaforer og andre språklige bilder.
 • En kreativ tekst vil ikke si at du kan hive ut masse ubegrunnede, personlige meninger etter innfallsmetoden.
 •  Kreative tekster er for deg som liker å skrive, har noe på hjertet, blir tent av oppgaven, og som sagt tidligere, har skrevet og fått veiledning når det gjelder kreative tekster.


Om kåseriet

 • Et kåseri er ikke en tekst der man belærer eller forkynner, men  er en tekst som har en muntlig og humoristisk form.
 •   I innledningen på kåseriet bør du føre leseren inn i det som er temaet for teksten. Skap forventing, få leseren vennlig stemt.
 • Bruk fantasien, kan du få fram temaet på en overraskende, sprelsk og litt original måte? (Eller vil leseren ha en følelse av at dette har han lest/hørt før?)
 • Bruk gjerne opplevelser og episoder som utgangspunkt (de kan godt være oppdiktet). Bruk episodene til å få fram poengene dine. Kommenter episodene med et humoristisk skråblikk, bruk gjerne selvironi.
 • Du kan henvende deg til (“snakke med”) leseren og ha retoriske spørsmål.
 • Humor kan føre til at vi gapskratter, humrer eller trekker på smilebåndet. Humor er individuelt, men noen tror at voldsomme overdrivelser er fantastisk morsomt. Det kan bli litt slitsomt.
 • Spar et godt og kanskje overraskende poeng til slutten av teksten.


Om essayet

 • Essayet har et annet formål enn kåseriet, formålet kan vi si er å vekke ettertanke og refleksjon.
 • Et godt essay krever at man har innsikt og tanker om det oppgitte temaet man får beskjed om å skrive om. Det er ikke bare å lire av seg noen generelle selvfølgeligheter.
 • Jo Bech-Karlsen i boka  Gode fagtekster - Essayskriving for begynnere sier  at man kan se på essayet som en mosaikk der mange biter eller fragmenter utgjør en helhet.". Jeg mener forøvrig man kan si det samme om kåseriet. Du kan bruke eksempler, små historier, flette inn personlige erfaringer og  sette inn tankevekkende sitater.
 • Du må planlegge essayteksten.  Hva bør tas med i hvilken rekkefølge for å oppnå maksimal effekt? I utgangspunktet har essayet en åpen form, men dette er ikke det samme som å skrive etter innfallsmetoden. Teksten må ha en form for rød tråd, men det er lov med sidesprang og digresjoner.
 • Mange lærebøker skiller mellom personlige essay og sakessay (eller vitenskapsessay). Det personlige essayet kan kanskje nærme seg kåseriet, men merk at essayteksten ikke har som hovedfunksjon å underholde slik kåseriet har.  Et sakessay krever god faglig innsikt og kan nærme seg en vitenskaplig artikkel. På en eksamen har man svært begrenset tid og begrenset tilgang til kilder slik at det personlige essayet er mest nærliggende.
 • Ikke forklar og fortell alt. Overlat noe til leseren. La leseren selv trekke sine konklusjoner. Ikke forkynn dine meninger på en overtydelig måte.
 • Det er lov å bruke ironi, sarkasme og humor i et essay, men ikke overdriv dette.
 • Viktige stikkord for essaysjangeren er refleksjon og undring, man tar leseren med på en reise der man får være både subjektiv og underveis. I essayet forsøker du å forstå verden, du foretar en oppdagelsesreise der du er i dialog med egne og andres erfaringer. Man kan se på essayet som en form for høyttenkning rundt et tema uten fastspikrede  konklusjoner.


mandag 26. januar 2015

23/5-regelen - studiekompetanse med bare seks fag!

Av og til møter jeg voksne elever som tror de må ta hele videregående med alle fag for å få studiekompetanse. Det stemmer jo ikke heldigvis.

Jeg viser her til reglene fra Samordna opptak:


For å få generell studiekompetanse gjennom 23/5-regelen må du oppfylle tre vilkår:


1


Du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak.


2


Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene.


3


Du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.


Hvis du oppfyller vilkårene, kan du bli poengberegnet etter 23/5-regelen, selv om du har generell studiekompetanse på et annet grunnlag.Regler kan forandre seg, og sjekk alltid hva som gjelder for deg. Merk at man kan få unntak fra regelen om 5 års praksis hvis man har hatt omsorgspermisjon, har vært syk eller liknende, men alle slike avvik fra hovedregelen må godkjennes i god tid!

De seks studiekompetansefagene er

Norsk – hovedmål, sidemål og muntlig 393 årstimer
Engelsk 140 årstimer *
Historie 140 årstimer
Samfunnsfag 84 årstimer
Matematikk 224 årstimer
Naturfag 140 årstimer


* tar du engelsk som privatist må du ta eksamen både i skriftlig og muntlig.


lørdag 10. januar 2015

Veiledningspakke - Norsk på 30 sider med undervisningsvideoer

Da mailet Therese meg, og fortalte at begge hennes eksamener i norsk hadde gått bra. Snart klar for å søke opptak ved lærerutdanninga. Gratulerer! Therese er en av dem jeg har veiledet i høst, men den viktigste grunnen til at hun lyktes, er at hun har stått på.
En vanlig feil er at privatister jobber lite planmessig og ikke kommer igang tidlig nok! Det er 20 dager til oppmeldingsfristen på privatistweb.no. De fleste fylker har hevet gebyrene kraftig. I Rogaland er det slik at det nå koster 2000 kroner hvis man ønsker å forbedre en karakter! Derfor er det desto viktigere at forberedelsene har høy kvalitet!. Ta kontakt hvis du trenger en veiledningspakke!
I løpet av februar kommer eboka Norsk på 30 sider, norskpensumet sterkt komprimert for deg med dårlig tid! Eboka Norsk på 30 dager, ligger fortsatt på lista over mest solgte bøker hos ebok.no
Leser du på egenhånd, vil du finne den svært nyttig.
Videoer?
Jeg har laget korte undervisningsvideoer i norskfaget som er knyttet opp til 30-dagers planen. Alt dette finner du i boka. Vil du ha den trykte boka, koster den 260 kroner (inkl. porto). Send bestilling på mail til meg (sporisand@gmail.com) Eboka koster f.t. 175 kroner.