tirsdag 21. oktober 2014

Litteraturhistorie - behøver det være så vanskelig da?

Et bokprosjekt jeg jobber med, heter Norsk på 30 sider. Jeg synes en del lærebokforfattere bruker svært mange ord. Jeg tror man kan komprimere ganske mye. Se f.eks. sida jeg har laget om middelalder/norrøn tid. Boka er beregnet på dem som har dårlig tid, som ønsker oversikt, og som primært trenger en ståkarakter. Eboka vil være klar i begynnelsen av januar.

Men før det - tips om periodeoversiktene til NDLA.
Norrøn tid: http://ndla.no/sites/default/files/Norr%C3%B8n%20BM.pdf
Humanisme og renessanse: http://ndla.no /sites/default/files/Humanisme%20BM.pdf
Barokken: http://ndla.no/sites/default/files/Barokk%20BM.pdf
Klassisisme og opplysningstid: http://ndla.no/sites/default/files/Tekstversjon_av_perioden_opplysningstida_%20BM.pdf 
Romantikken: http://ndla.no/sites/default/files/romantikk_bm.pdf
Realisme og naturalisme: http://ndla.no/sites/default/files/realisme_bm.pdf
Nyrealisme og modernisme: http://ndla.no/sites/default/files/nyrealismebm_1.pdf
Modernisme og realisme (1930-1960): http://ndla.no/sites/default/files/modernisme_bm.pdf
Postmodernisme og realisme (1960-2010): http://ndla.no/sites/default/files/modernisme_bm.pdf

lørdag 18. oktober 2014

Lidenskap er nøkkelen til å lykkes!

Dagens sitat er fra Steve Jobs, mannen bak iPhone, Mac, iPad osv. Sitatet sier noe om hvordan man lykkes, man må finne det som gir energi. Det har med å finne fram til det man virkelig vil, og  dyrke det lidenskapelig. (En liten digresjon- jeg deler ut en gratis bok hver måned denne høsten, og for september er det en kar som heter Thomas S. som skal ta norsk muntlig om ikke alt for lenge som er den utvalgte, vil du på lista - send meg en mail: lektorharboe@gmail.com, fortell hva du driver med og når du skal opp til eksamen)

“Sometimes life hits you in the head with a brick. Don’t lose faith. I’m convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You’ve got to find what you love. And that is as true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don’t settle.”
-Steve Jobs, 2005 Stanford Commencement Speech

  

onsdag 8. oktober 2014

Tips om NDLA i norskfaget

NDLA står for Norsk digital læringsarena, og er et samarbeid mellom 19 fylkeskommuner om å tilby læremidler i etterhvert ganske mange fag, også norskfaget. Dette er en nyttig ressurs for deg som jobber med norskfaget på egenhånd!
Jeg vil tipse deg om noen av ressursene.
1. Nynorsk.
NDLA har laget  et minikurs med eforelesninger. Dette gir deg en kjapp gjennomgang av det viktigste. Det er selvsagt ikke nok å høre/se noen eforelesninger. Man bør lese nynorske tekster, og selvsagt øve seg. Et lite tips her. Velg gjerne nynorsk når du bruker NDLA-ressurser.
2. NDLA har delt norsken opp i to deler. En del for Vg1 stud.forberedende og Vg1/Vg2 yrkesfag og så en del for Vg2 og Vg3 studieforberedende. Selv om du skal opp til eksamen, så bruk også tid på det som er lagt til Vg1 stud.forberedende og Vg1/Vg2 yrkesfag. Jeg tenker her f.eks. på på modulen som handler om argumentasjon. Å vurdere og kommentere argumentasjon er noe som av og til dukker opp som eksamensoppgave.
3. Har du kontroll over såkalte språklige virkemidler som allegori, allusjon, besjeling, eufemisme, symbol osv.? Ikke det? Bruk tid på modulen som handler om dette.
4. Analyse av novelle kan komme til både skriftlig og muntlig eksamen. Her bør den som liker å lese, men som og  har oversikt over litterære virkemidler, kunne klare seg greit. Men man må ha oversikt over en del fagbegreper!

5. Det siste jeg tipser om er NDLA sin lyrikkhistoriske tidslinje. Her blir man tatt fra de eldste tider og fram til i dag når det gjelder lyrikken.


søndag 21. september 2014

torsdag 11. september 2014

Husk eksamensoppmelding!


Fristen går snart ut! Sjekk privatistweb.no.
Eksamenskoder
Har du gått studieforberedende?
Norsk hovedmål NOR1211
Norsk sidemål NOR 1212
Norsk muntlig NOR1213

Har du gått yrkesfag?
Norsk hovedmål NOR1231
Norsk sidemål NOR1232
Norsk muntlig NOR1233

onsdag 6. august 2014

Vinner av juli-bok! Heidi fra Alvdal

 Heidi Engeskaug  fra 2560 Alvdal skal opp i norsk muntlig til høsten. Hun er trukket ut som julivinner, og da passer det godt med utgaven av Norsk på 30 dager som går spesielt inn på norsk muntlig!

torsdag 3. juli 2014

Vinner av juni-bok: Margaret Sadowska

Skal du opp som privatist, høsten 2014 eller våren 2015, send meg din epost, så holder jeg deg orientert med tips og råd underveis. Send meg epostadressen din! 
Hver måned vil dessuten en person på adresselista, få en gratis kopi av eboka.  Junivinner ble Margaret Sadowska
Derfor, send din epostadresse + navn . Fortell  hva du skal opp i og når du skal opp.
Send til lektorharboe@gmail.com