fredag 3. juni 2016

Kommentar til hovedmålsoppgavene 31. mai 2016

Du finner oppgavene her 
Kortsvaret:
Du skal forklare formålet med den sammensatte teksten nedenfor, og forklare hvordan de ulike appellformene som er brukt.
Det er hard kamp mellom de ulike studiestedene i Norge om å få studenter. Flinke studenter som består sine eksamener sørger for statlige tilskudd. Derfor bruker høgskoler og universiteter stadig mer penger på markedsføring. (Disse setningene jeg har skrevet her, kunne fungert som en innledning til kortsvaret. Men så må jeg gå inn på selve oppgaven.)
a. teksten retter seg mot potensielle studenter. Pronomenet "du" brukes 5 ganger i teksten. Målet er å få dem til å søke om studieplass ved høgskolen. "Du" er underforstått en som ikke er student ved høgskolen, men som kanskje kunne være aktuell. Målet er å overbevise dem at dette er et godt studiealternativ både faglig og sosialt, og få dem til å søke om studieplass ved skolen. "Bli en av oss".
b. Så må man forsøke å si noe appellformene etos, logos og patos. Talskvinnen i teksten er selv student, hun  er en såkalt studentambassadør. Man må anta at dette er studenter som sendes rundt i Norge for å reklamere for høgskolen. Dessuten er hun skolens ansikt utad i denne reklamen. Hun er entusiastisk og smilende, og kan forsterke inntrykket av at det er kjekt å være student på denne skolen. Bak seg har hun  en gruppe andre studenter (de andre studentambassadørene). Her blir det jo opp til den enkelte om hvorvidt man oppfatter Heidi Gommerud som troverdig. Her er det forøvrig et samspill mellom bilde av henne (en selfi) og teksten "Ta ein #selfhisf". Slik gjentakelser kan virke forsterkende for budskapet. I annonsen er det også lagt inn en god del faktaopplysninger. Opplysninger som gis om Førde og Sogndal kan avkrefte det mange tror, at dette er knøttsmå steder. Det bor faktisk noen tusen her. Det er også opplysninger om avstand. Vi kan si at det her er det vi i retorikken kaller for  "refutatio". Innvendingen om studiestedet kan gå på avstand. Her viser man at det faktisk ikke er så langt til Sogndal og Førde verken fra Bergen eller Oslo.   Samlet kan vi si at disse opplysningene er en del av logosargumentasjonen. Hva så med patos? Det understrekes hvor sosialt og inkluderende det er å gå på denne høgskolen. Dette appellerer til dem som kanskje er redde for å gå på et stort universitet der en drukner i mengden. Det er mye mer en kunne sagt, men det er som sagt en kortsvarsoppgave.

Mer kommer

søndag 15. mai 2016

Kommentar til reklame for Vinmonopolet

Kommentar til holdningskampanjen til Vinmonopolet from Leif Harboe on Vimeo.


Analyser annonsen frå Vinmonopolet. Bruk omgrep frå retorikken. Kommenter haldningane som annonsen vil formidle.

onsdag 9. mars 2016

Struktur

Denne teksten har god struktur, først en god innledning, så fire passelig lange hovedavsnitt før vedkommende avrunder og konkluderer.

tirsdag 8. mars 2016

Billedanalyse

Begreper du kan forsøke å flette inn i forbindelse med billedanalyse
 (begrepene er ikke ordnet på en veldig systematisk måte)

Når/hvor publisert? (kontekst)
Sjanger, type bilde (foto)
Motiv og tema
Målgruppe

Symbol
Form
Funksjon
halvfigur, helfigur, total, panorama
nærbilde, ultranærbilde
tydelig, utydelig, skarpt, uskarpt, diffust
beskåret
lukket/åpen komposisjon (lukket komposisjon vil si at alt som "er av interesse" foregår på bildet, mens en i en åpen komposisjon så vil det være ting utenfor bildekanten som en da må tenke seg)
planlagt/oppstilt/improvisert
Balanse
Symmetri
Luft
Framheving
Variasjon
Kontrast
Forgrunn
Mellomgrunn
Bakgrunn
Stoppeffekter


Helhet - enkeltelementer (layout)
modaliteter
Perspektiv (normal, froske- eller fugleperspektiv)
Parodi
Inspirasjon
imitasjon
figurativ/nonfigurativ
Farger
Montasje
Collage
Brudd


Tekst
Lesbarhet
Skrifttype (fonter)

Kan du knytte bildet til kunstretninger som surrealisme, ekspresjonisme, modernisme osv.?

mandag 22. februar 2016

Tilbud - halv pris

Tilbud på den trykte 1. utgaven av   Norsk på 30 dager så lenge restopplaget holder, bare  169.- (inkludert porto). Jeg har ca 13-14 eksemplarer igjen  (mai. 2016) ((Den nye utgaven koster 339.- inkludert porto)
Du bestiller på mail og merker mailen med "tilbud 1. utgave Norsk på 30 dager".
Bestilling mailer du til bestilling@sporisandforlag.no