onsdag 9. mars 2011

Egen norskeksamen for dem som har "kort botid i Norge"

Jeg har tidligere kommet  med tips til deg som har norsk som 2. språk. I utgangspunktet var det slik at også dem med annen språkbakgrunn enn norsk skulle ha samme norskeksamen, men det er nå foreløpig endret. Det er en egen eksamen for fremmedspråklige med "kort botid" i Norge.  Du finner mer informasjon om eksamen på Utdanningsdirektoratets sider, men foreløpig tar skal alle elever, også dem som har bodd i Norge i mindre enn 6 år, ha samme læreplan.
Selv om du har tett til å ta eksamen i norsk som andrespråk (NOR1049), kan du bestemme om du vil ha "vanlig eksamen" (eksamenskode NOR1211).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar