mandag 5. november 2012

Eksamensoppgaver for språklige minoriteter

(Oppdatering sept. 2018). Dette ble skrevet i 2012, og det har skjedd en god del endringer med både eksamen og med regler forøvrig.) Merk at jeg har begynt å legge ut stoff retta mot minoritetsspråklige her.)
Jeg har tidvis elever/privatister som har bodd kort tid i Norge, og de vil rimeligvis oppleve at den tradisjonelle norskeksamenen er svært krevende.  Hva er "kort tid"?  Tidligere snakket man om 4 år i Norge som "kort tid", men ta her kontakt med eksamenskontoret i din fylkeskommune for å høre om du er i målgruppen. Så vil det selvsagt være enklere for en svensk eller dansk å lære seg godt norsk på fire år enn en som kommer fra Asia eller Øst-Europa.
Det er en egen eksamenskode: NOR1049 for norsk som andrespråk for språklige minoriteter.
På eksamensoppgaven fra høsten 2011 står det at en blir vurdert etter følgende punkter:


På eksamensdagen må du skrive selvstendige tekster som er relevante 
svar på oppgavene. I svaret ditt skal sensor også vurdere evnen din til å 
 forstå tekst
 bruke ressursheftet
 kunne skrive norsk med stor grad av korrekthet
 bruke kunnskapene du har om ulike sjangrer
 avpasse språket etter sjanger, emne og formål
 lage overskrift i samsvar med innholdet i teksten

Karakteren blir satt på grunnlag av hele svaret ditt.

Du finner en oversikt over eksamensoppgaver fra de siste årene her.Norsk på 30 dager. Det er en håndbok for privatister som tar norsk på egenhånd, men vil også være nyttig for elever.
Du kan kjøpe boka her (det er en ebok, papirutgaven kommer først i april. Eboka koster 149 kroner og papirutgaven vil koste 220.- kroner + porto)
Boka vil og være nyttig for deg med kort botid i Norge, men som skal ta eksamen i norsk for videregående skole.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar