søndag 25. november 2012

Vær forberedt!

Sjekk boka Norsk på 30 dager. Det er en håndbok for privatister som tar norsk på egenhånd, men vil også være nyttig for elever.
Du kan kjøpe boka her 

Hei!
Jeg så filmen din ang norsk eksamen på vimeo. Jeg lurer på om du har noen tidligere gitte eksamens oppgaver for norsk skriftlig du kunne sendt meg? Har eksamen på tirsdag og hadde vært fint om jeg kunne fått sett noen gamle oppgaver. Jeg har prøvd på udir.no, men man trenger visst et passord for å få tilgang.

Mvh E.


E. har delvis rett, en kan finne oppgavene, men tekstvedleggene er som hovedregel ikke lagt ut. Grunnen er copyright. Utdanningsdirektoratet har ikke skaffet seg de nødvendige rettighetene for å legge tekstene åpent ut på nett. Men en kan likevel finne selve oppgavene. Og når en har dem, vil en også i noen tilfeller selv kunne finne tekstene (altså det som står i de såkalte vedleggene) ved å google litt. En kan også - hvis en går innom en videregående skole - høre om en kan få eksamensheftene fra de siste eksamene. Skolene har som regel et lager av dette. 
For hovedmål, se her.
For sidemål, se her.

Så til muntlig eksamen, kan man bli spurt om å gjøre rede for  det såkalte "fordypningsemnet" hvis man er privatist?

Det du kan bli spurt i, skal ha forankring i kompetansemålene i læreplanen. Og der står det blant annet:

"Du skal ....gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne"

Noen privatister vil da oppleve at de har forberedt seg godt på dette, og så ikke få anledning til å presentere resultatet, og omvendt, noen har ikke gjort noe som helst med det og så oppleve at de blir spurt om akkurat fordypningsemnet.  Andre igjen har forberedt seg, og får så anledning til å presentere hovedpunktene i sitt fordypningsemne på eksamen.  Min konklusjon er at du som privatist, ikke kan forutsette at fordypningsemne ikke blir noe du kan spørres om på muntlig eksamen. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar