onsdag 17. oktober 2012

Hvordan jobber du?

I denne boka gir jeg en samlet framstilling av hvordan du kan bruke digitale verktøy på en smart måte slik at du kan bruke mindre tid, men samtidig få bedre resultater på skolen og til eksamen. Jeg skriver en del om hva grunnen er til at noen bruker masse tid og anstrengelser, men likevel opplever det frustrerende at de ikke oppnår gode resultater.  Denne boka vil kunne gi deg mange aha-opplevelser. Den vil også være interessant for deg som alt er student.
Den bestilles på nettet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar