mandag 24. august 2015

Tips fra Cecilie

Cecilie Glittum fikk 20 6-ere. Hun hadde også null fravær. Hun gir gode råd i Aftenposten som jeg siterer:
1. Snakk om pensum med medelever før prøver. Du lærer av å forklare andre, og kanskje lærer du lettere av at folk på din alder forklarer deg.
2. Følg med i timen. Finn ut av om du lærer mest av å ta notater eller bare lytte.
3. Sett av en bestemt tid (som du vet du kan klare) og jobb konsentrert i denne tidsperioden. Husk å sette mobilen på lydløs.4. Sett deg realistiske mål som du kan jobbe mot, gjerne delmål som vil gi økt mestringsfølelse når de oppnås. Dette som kan føre til økt motivasjon.
5. Pass på å få nok søvn.6. Les jevnt gjennom hele året, skippertak lønner seg sjeldent, spesielt ikke når eksamensperioden kommer.
7. Tenk på kunnskapen du har lært i hverdagslige situasjoner. F.eks kan du tenke på sirkulasjonssystemet når du kjenner at hjertet slår.
8. Prøv å se sammenhenger mellom ulike emner i et fag og mellom forskjellige fag.
9. Hvis det er noe du ikke forstår, spør om hjelp fra lærer eller medelever, prøv evt. å finne svar på internett.
10. Ellers kommer du lengst med en positiv innstilling til både læreren og faget. Det viktigste er å ha et genuint ønske om å lære.

Det viktigste er å

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar