torsdag 23. juni 2011

Tid for å klage?


Nedenfor har jeg kopiert inn fra skriv om klagebehandling fra Utdanningsdirektoratet.  Poenget er at en klage som hovedregel ikke fører til noe som helst, i noen tilfelle vil den føre til en dårligere karakter - og selvsagt - resultatet man håper på, i noen tilfeller vil klagen heve karakteren. Har man stryk, har man lite å tape, bortsett fra at det ikke er kjekt å få høre en gang til at teksten er dårlig. Men det kan jo være et poeng å få en begrunnelse. Det får man  i forbindelse med klagebehandling.


Klage på karakter - vidaregåande opplæring

Brev | Publisert: 23.05.2011   Sist endret: 23.05.2011
Når elevar (og faglærarar) blir kjende med retten til å klage på eksamenskarakterar, må ein understreke at klagebehandling ikkje er det same som ny sensur på fritt grunnlag. Klagenemnda skal vurdere om den gitte karakteren er urimeleg i høve til eksamensprestasjonen. For at karakteren skal hevast, er det ikkje tilstrekkeleg at oppgåvesvaret kan verke noko strengt bedømt.
Elevane må få vite at karakteren kan senkast dersom klagenemnda finn at den opphavlege karakteren er urimeleg god.

Rådføring med faglærar

Vi vil understreke at elevar bør rådføre seg med ein faglærar i samband med klage på eksamenskarakteren.

Klagefrist for elevar

Klagefristen er 10 dagar og gjeld frå det tidspunktet eleven, eventuelt ein fullmektig, er kjend med karakteren eller burde ha kjent han. Klagen må leverast til skolen. Dersom klagefristen ikkje blir halden, mister eleven normalt retten til å klage.

2 kommentarer:

  1. Er det mulig å be om begrunnelse for karakteren, for deretter å klage, eller må dette gjøres "samlet"? Det ville vært greit og fått en begrunnelse først, for å se hvorvidt begrunnelsen endrer mitt syn på min tekst. Det er snakk om sidemål. Som privatist har jeg jo ingen norsklærer til å se over teksten og gi sin mening. Har sett over den et par ganger i ettertid siden jeg har den lagret på pc'en, men er usikker på om den er verdt mer enn fireren jeg fikk. Da hadde det vært kjekt med en begrunnelse, men er dumt dersom jeg blir tvunget til å klage for å få begrunnelsen, og da risikerer en dårligere karakter.

    SvarSlett
  2. Nei, det kan du nok ikke. Det er kun hvis man klager at man får en begrunnelse. Det å karaktersette en eksamensstil gjøres i utgangspunktet av to personer som sammenlikner og diskuterer de vurderingene de har gjort. Men det er ikke lagt inn nødvendig tidsressurs hvis man til hver tekst skulle skrevet en skikkelig vurdering.

    SvarSlett