fredag 10. juni 2011

Hva gjør du hvis du stryker?

Jeg sitter og sensurerer, og det er dessverre noen tekster som er slik at de ikke får en bestått-karakter av meg. Nå kan det jo være at medsensoren min er av en mer positiv oppfatning slik at noen av dem jeg har strøket, ender opp med å få en 2'er likevel.
Men hvis du stryker, og kanskje til og med stryker for andre gang, hva gjør du da? Klag, men husk at det er en klagefrist. Du vil da få en begrunnelse for karakteren, noe du normalt ikke får. Så selv om karakteren opprettholdes, vil du få en tilbakemelding om grunnen til at du ikke har fått bestått.
Hva gjør du så etter en stryk? Kanskje du melder deg opp til høsteksamen, men hvis du ikke gjør noe for å komme videre, risikerer du jo bare å stryke enda en gang. Det er jo ikke noe kjekt.
I disse dager forsøker jeg å forbedre golfen min. Jeg går to ganger i uka på klubbtrening, og på disse treningene er det en pro, en golftrener som ser på hvordan jeg slår ballen. Han ser hva jeg sliter med, og han forsøker å gi meg noen tips som jeg må forsøke å jobbe videre ut i fra. Han er rask til å analysere, og han vet det som skal til. For noen av dere vil det være nødvendig og viktig å bruke tid og penger på å få veiledning slik at dere kommer hakket videre. Jeg ser f.eks. at for en del som har skrevet sidemål, ikke vet hva som er tema i et dikt, de har ofte også svært uklare ideer om hva slags virkemidler en bør kommentere i diktet til Haldis Moren Vesaas. Nå kan en stå selv om en har en dårlig kortsvarsoppgave, men det er uansett en fordel å score best mulig også på den. Noen har ikke peiling på hva et kåseri er, og skriver som om det skulle være en artikkel. Da er sjansene svært store for at det blir stryk.
Poenget er at du som er privatist trenger strukturert opplæring og veiledning. Det tar tid, og det koster penger. Men sånn er det bare!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar