onsdag 8. oktober 2014

Tips om NDLA i norskfaget

NDLA står for Norsk digital læringsarena, og er et samarbeid mellom 19 fylkeskommuner om å tilby læremidler i etterhvert ganske mange fag, også norskfaget. Dette er en nyttig ressurs for deg som jobber med norskfaget på egenhånd!
Jeg vil tipse deg om noen av ressursene.
1. Nynorsk.
NDLA har laget  et minikurs med eforelesninger. Dette gir deg en kjapp gjennomgang av det viktigste. Det er selvsagt ikke nok å høre/se noen eforelesninger. Man bør lese nynorske tekster, og selvsagt øve seg. Et lite tips her. Velg gjerne nynorsk når du bruker NDLA-ressurser.
2. NDLA har delt norsken opp i to deler. En del for Vg1 stud.forberedende og Vg1/Vg2 yrkesfag og så en del for Vg2 og Vg3 studieforberedende. Selv om du skal opp til eksamen, så bruk også tid på det som er lagt til Vg1 stud.forberedende og Vg1/Vg2 yrkesfag. Jeg tenker her f.eks. på på modulen som handler om argumentasjon. Å vurdere og kommentere argumentasjon er noe som av og til dukker opp som eksamensoppgave.
3. Har du kontroll over såkalte språklige virkemidler som allegori, allusjon, besjeling, eufemisme, symbol osv.? Ikke det? Bruk tid på modulen som handler om dette.
4. Analyse av novelle kan komme til både skriftlig og muntlig eksamen. Her bør den som liker å lese, men som og  har oversikt over litterære virkemidler, kunne klare seg greit. Men man må ha oversikt over en del fagbegreper!

5. Det siste jeg tipser om er NDLA sin lyrikkhistoriske tidslinje. Her blir man tatt fra de eldste tider og fram til i dag når det gjelder lyrikken.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar