tirsdag 13. mai 2014

Hva slags oppgaver fikk du til muntlig?

Hva slags oppgaver fikk du og hvordan gikk det? Jeg har kontakt med en del privatister, og noen har jeg hatt veiledningsavtale med. Noen skal forbedre en karakter som O. Målet hans var å få 6, og det fikk han. Gratulerer! Jeg skal ikke ta æren for resultatet, her ligger det mye god jobbing bak!

O. fikk beskjed om å snakke om særtrekk ved romantisk litteratur ved hjelp av diktet, så presenterte han fordypningsemnet sitt for til slutt å snakke om språkutvikling i Norge. Fordypningsemnet handlet om reklame der han trakk inn retorisk teori.

A. forteller også at det "gikk veldig bra" til muntlig. Gratulerer!  Hun skriver: Jeg fikk i den ene oppgaven temaet språkhistorie på 1800-tallet. I den andre oppgaven fikk jeg Gunvor Hofmos dikt "det er ingen hverdag mer"og så skulle jeg snakke om modernismen. Ei anna som også hadde eksamen i går vet jeg fikk om språkhistorien på 1900-tallet og i i den andre delen fikk hun eddadiktet trymskvida og skulle snakke om norrøn tid.

Det vi ser her er at det er vanlig at man får en (stort sett ukjent)  tekst som man skal knytte til en stilretning og til en historisk epoke.
Med andre ord:
Si noe om 
a. teksten (innhold og form)
b. Noe om sjanger
c. noe om retning og skrivestil  (norrøn diktning/eddakvad, romantikken, modernismen) 
d. noe om tida og kanskje noe om forfatter.

Hva slags oppgaver fikk du? Skriv i kommentarfeltet, det kan være veldig interessant for andre. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar