torsdag 29. august 2013

Muntlig eksamen? Noen retningslinjer

Hvilke regler gjelder ved muntlig eksamen? Det er ingen tvil om dette foregår på litt ulikt vis. Utdanningsdirektoratet er selvsagt opptatt av at det ikke skal blir for forskjellig. Se hva de skriver her.

Vil du vite mer om hvordan du kan forberede deg best mulig til muntlig eksamen?
Kjøp boka Norsk på 30 dager.


2 kommentarer:

 1. Hei,
  jeg skal ha muntlig eksamen i Norsk ti-l jul. Det har ikke vært lett å velge tema.
  Èn ting er hva jeg er interessert i, noe annet er om man kan knytte en problemstilling og få noen sider ut av det. Jeg har valgt Michel Houellebechq -stereotyper og samfunnet. Jeg skal ta for meg Plattform, De grunnleggende bestanddeler og Kart& kompass. Vil det være ok å bruke en utenlandsk forfatter og syntes du teamet ser ok ut ?

  SvarSlett
 2. Jeg tolker den reviderte læreplanen som at man fortsatt kan bruke utenlandske forfattere, men det bør av praktiske grunner gjerne være en forfatter som finnes i norsk oversettelse mener jeg. I læreplanen står det forøvrig:
  *analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng
  *gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov

  Husk - du må ha en analytisk vinkling, det bør være et eller annet du problematiserer og drøfter, det er ikke nok å ramse opp biografiske data og sammendrag av handling.

  SvarSlett