tirsdag 17. april 2012

Hvilke oppgaver kan man få til muntlig?

Andre spør:
"Når det gjelder det ukjente emnet jeg skal trekke derimot, så er jeg usikker på hva jeg nå i innspurten bør fokusere mest på.


Er for eksempel myter, sagn og annen folkediktning fra VG1 viktig å bruke mye tid? Jeg har inntrykk av at det er det er VG3 pensum som i aller størst grad kommer som det ukjente emnet man skal si litt om.


Hadde satt stor pris på om du kan si noe om dette. Jeg vet jo at man i teorien kan komme opp i alt fra alle tre årene, men hva er vanlig praksis slik du som sensor ser det?"

Når det gjelder privatister, så har jeg ikke materiale eller oversikt slik at jeg kan slå fast hva som er vanlig blant sensorer. Det som er sikkert er at de skal forholde seg til læreplanens mål. Når jeg lager oppgaver, må jeg ta høyde for at privatistene har ulike bakgrunner, noen har gått på skole, noen har lest på egenhånd, og ressursene de har brukt er svært ulike. Signatur som gjerne brukes på påbygg, er ganske forskjellig fra f.eks. læreverket som heter Spenn. Noen har kanskje brukt mest nettbaserte ressurser som NDLA.

Når jeg lager oppgaver, og jeg skal lage ganske mange for privatister i mai, tar jeg utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen.

Kompetansemålene for Vg1 (Vg2 - yrkesfag) ligger her
Kompetansemål for Vg2 her
Kompetansemål for Vg3 her.

Så lager jeg oppgaver med emner som verken er for smale eller for omfattende. Oppgaven må være såpass omfattende at det er mulig å snakke om det i mer enn 30 sekunder, men ikke så utflytende at det er umulig å avgrense. I og med at eleven sitter med hjelpemidler i forberedelsestiden, ønsker jeg å lage oppgaver som ikke handler bare om å reprodusere, men som ideelt sett kombinerer det å ha faglig oversikt med forståelse og refleksjon. Mer tror jeg ikke at jeg kan si!

Hvis noe som leser bloggen, og som har vært gjennom muntlig eksamen i norsk, kan de jo gjerne dele hva de fikk i oppgaver?

3 kommentarer:

  1. Hadde muntlig eksamen i norsk i går. Oppgaven var delt inn i ca 3 like store deler. Trakk først diktet ”Holdeplass” av Kjersti Ericsson som jeg skulle analysere. Fortalte så om særemnet mitt om Alexander Kielland og hans samfunnskritiske forfatterskap i bøkene Gift og Fortuna. Fikk til slutt emnet; Språkdebatten på 1800-tallet. Fikk 5.

    SvarSlett
  2. Til Tess og dere andre, oppgavene som Tess fikk vil jeg si er ganske typiske. Man snakker om fordypingsemnet, man får et tema (språkhistorie) og så får man en "ukjent tekst", et dikt, en reklame, et leserinnlegg, poenget er at teksten ikke må være for lang.

    SvarSlett
  3. En kommentar til til det Tess skriver, en vanlig privatistfeil er at de bruker masse tid på temaet (f.eks. språkhistorien) slik at de knapt rekker å se på den ukjente teksten (diktet).

    SvarSlett