torsdag 14. april 2011

Lettere oppgaver til eksamen i mai?

Jeg ble tilfeldigvis klar over at oppgaveformuleringene til norskeksamene i noen grad endres i følge et rundskriv fra Utdanningsdirektoratet som inntil nå i kveld, var helt ukjent for meg.

Du  får oppgaver som ikke avviker særlig fra vi kjenner fra tidligere eksamener, men så får du samtidig noen tips om hvordan de bør løse oppgaven. Det gjør at kanskje færre vil "bomme på oppgaven". Det vil da kunne se omtrent slik ut:

Eksempel 1
Vedlegg: Tekst X og tekst Y
Tolk og sammenlikn de to tekstene.
Kommentar
Du skal skrive om form og innhold i begge tekstene, og du skal skrive omtrent like
mye om hver tekst. Du bør sammenligne både formelle og innholdsmessige sider
ved tekstene, men du kan velge hva du vil legge mest vekt på. For å vise høy grad
av måloppnåing bør du gjøre greie for språklige virkemiddel på en presis og
oversiktlig måte.

Eksempel 2
Vedlegg: Tekst X
Analyser den sammensatte teksten. Bruk begreper fra retorikken.
Kommentar
Du skal skrive om både tekst og bilde, og om samspillet mellom dem. I analysen
er det viktigere at du forstår de begrepene du bruker enn at du bruker mange
faguttrykk. For å vise høy grad av måloppnåelse bør du bruke fagspråk på en
relevant og presis måte, og på den måten forklare hvordan teksten
kommuniserer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar